På garden Ullern må de så om igjen deler av høstkornet. Martin gjør klar såmaskinen fra Tume.
På garden Ullern må de så om igjen deler av høstkornet. Martin gjør klar såmaskinen fra Tume.

Sår om igjen høstkornet

HELT PÅ JORDET: På garden Ullern mellom Jessheim og Kløfta er Martin i gang med å gjøre klar såmaskinen. Deler av arealet med høstkorn må såes om igjen.

Publisert

Det meste av våronna er ferdig, men da vi traff ham 16. mai, var han på vei ut for å så om igjen litt av arealet der det ble sådd høstkorn i fjor.

– Det er snømugg som gjør at vi må så om att, sier han.

Martin er i stadig større grad med i drifta på garden sammen med faren Trygve Stanger. De sådde 380 dekar med høstkorn i fjor. Det ble både direktesådd og sådd etter jordarbeiding.

– Det er ikke noen sammenheng mellom hva vi har utført og hvor det har gått gale, sier han.

Overlevde vårsnøen

Tidligere i vår utførte de reparasjonssåing med direktesåing av om lag 50 dekar av høstkornarealet.

– Det gjorde vi tidlig, og det ser bra ut nå.

Både reparasjonssåingen og vårkornet som ble sådd før snøen kom tidligere i mai, overlevde godt den uventede kuldeperioden.

– Men vi skulle jo heller hatt den nedbøren som regn og med litt varme, sier han.

20 prosent av arealet

I går harvet faren Trygve de siste tjue dekarene med høstkorn som ikke har klart seg.

– Nå skal vi så noe bygg med raigras i de tjue dekarene vi harvet i går. Det skal vi slå som grøntfôr, sier han.

Totalt har de da sådd om igjen 70 dekar av arealet med høstkorn. Det betyr at nesten 20 prosent av høstkornarealet er blitt sådd på nytt.

Helt på jordet

Da vi spurte brukerne av nettsida vår hva de savnet, var det flere som ønsket mer stoff fra garder rundt omkring.

De fyldige gardsreportasjene og de grundige testene vil fortsatt være forbeholdt bladet, men innimellom håper vi å kunne bringe dere små snutter fra gardslivet også her på nettsiden.

I serien Helt på jordet stopper vi på våre turer rundt omkring i Norge og tar en kjapp prat med bønder på jordet.

Tidligere saker i serien: