Lokalmatprodusenter over hele landet er gått etter i sømmene. Resultatet er oppløftende. Foto: S. Bigseth
Lokalmatprodusenter over hele landet er gått etter i sømmene. Resultatet er oppløftende. Foto: S. Bigseth

Lokalmat får smilefjes

Mattilsynet har kontrollert 141 lokalmat-produsenter av ost og mjølkeprodukter og det viser seg at bransjen har gode rutiner og kontroll.

Publisert

67 prosent av de kontrollerte virksomhetene fikk ingen eller kun mindre merknader.

Roser produsentene

– Vår konklusjon er at status i bransjen generelt er god i forhold til rutiner for hygiene og produksjon. Vi ser at denne delen av lokalmatnæringen deler informasjon og kunnskap og holder jevnlige kurs, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Hun roser produsentene for å etterleve en bransjeretningslinje som skal sikre at kravene i hygieneregelverket følges.

Forbedringspunkter

Kontrollen avdekket likevel at det er forhold som må utbedres hos 33 prosent av virksomhetene. Det gjelder særlig behovet for internkontroll, rutiner for prøvetaking av produkter og miljø, samt merking av produktene.

En virksomhet ble stengt etter tilsynet på grunn av utrygge produkter.

Dette ble sjekket

I tilsynsprosjektet har Mattilsynet sett om virksomhetene hadde god kontroll med viktige trinn i produksjonsprosessen som; kvalitet på rå melk, god kontroll med syrning og andre viktige ystetekniske trinn, prøvetaking, tilpassede lokaler og utstyr, reinhold, personlig hygiene og trygt drikkevann. Det ble også sett på merking av produktene.

Kilde: Mattilsynet