Arbeidstisynet vil særlig rette oppmerksomheten mot arbeids-og boiligforhold for utenlandske sesongarbeidere i sommer. Foto: colourbox.com
Arbeidstisynet vil særlig rette oppmerksomheten mot arbeids-og boiligforhold for utenlandske sesongarbeidere i sommer. Foto: colourbox.com

Varsler økt tilsyn i sommer

Arbeidstilsynet vil i sommer gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har sesongarbeidere i sin tjeneste.

Publisert Sist oppdatert

Tilsynene vil i første rekke vektlegge skriftlige arbeidsavtaler, arbeidstid, minstelønn og innkvartering. Tilsynene med bær- og grønnsaksdyrkere er en del av en nasjonal innsats som Arbeidstilsynet har i jordbruks- og skogbruksnæringen i 2018-2019.

Arbeidstilsynet er spesielt opptatt av å stille krav til innkvartering.

- Kort sagt, boligen skal ha akseptabel norsk standard. Hvis du ikke med god samvittighet kan huse familiegjester der, så kan du heller ikke losjere arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Les mer om minstelønn, krav og regler her