Du er her

Prioriterer jord- og skogbruk

Jord- og skogbruk er én av åtte næringer Arbeidstilsynet vil rette et ekstra søkelys mot i dette året.
Av Bo Hansen
Publisert 15.03.2018 10:39

Når jord- og skogbruk er én av åtte nasjonale satsinger til Arbeidstilsynet dette året, så begrunnes det på følgende måte:

«Jord- og skogbruk har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I tillegg er yrkesgruppen også spesielt utsatt for luftveislidelser og muskel- og skjelettplager. Alenearbeid og psykisk helse er også temaer som har blitt viktigere grunnet mekanisering og profesjonalisering av både jordbruk og skogbruk. Deler av jordbruket er også preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere.»

Prioriterte områder

Ser vi nærmere på hvilke deler av jord- og skogbruket som Arbeidstilsynet vil rette tilsyn og veiledning mot, finner vi:

 • Dette er den mest ulykkesutsatte delen av landbruket. I tillegg til at det er mest alenearbeid og psykososiale utfordringer.
 • Svin- og fjørfeprodusenter, samt kornprodusenter: Utfordringer knyttet til organisk støv, som kan føre til astma, allergi og andre luftveisplager.
 • Avløserlag regnes som bemanningsforetak. Her er det utfordringer knyttet til arbeidstid, arbeidsavtaler, opplæring mv.
 • Bærdyrkere, produksjon av frilandsgrønnsaker og frukt: Utfordringer knyttet til utenlandske arbeidstakere med fokus på sosial dumping og useriøsitet. Aktiviteten må tilpasses sesongen.
 • Sluttavvirking i bratt terreng med kabelkran eller hogstmaskiner.

 

  Nøkkelord
  Faktaboks

  De åtte næringene

  Her er de åtte næringene Arbeidstilsynet vil rette ekstra oppmerksomhet mot i 2018:

  • Bygg og anlegg
  • Industri
  • Transport
  • Overnatting og servering
  • Helse og sosial
  • Renhold
  • Jordbruk og skogbruk
  • Akvakultur og dykking