Du er her

Om oss

Bedre Gardsdrift er Norges største uavhengige landbruksfagblad. For oss er teknikk, bygninger og økonomi det viktigste.

Dette er redaksjonen som står bak Bedre Gardsdrift og gardsdrift.no:

Hans Degerdal, sjefredaktør
Boks 130
2261 Kirkenær
Tlf: 907 72 009
E-post: hans@askmedia.no

Sesselja Bigseth, redaktør
Boks 130
2261 Kirkenær
Tlf.: 417 48 111
E-post: sesselja@askmedia.no

Magnus Mo Opsahl, journalist
Boks 130
2261 Kirkenær
Tlf.: 995 52 715
E-post: mmo@askmedia.no

Magnus Sørlie, journalist
Boks 130
2261 Kirkenær
Tlf.: 907 14 841
E-post: soerlie@askmedia.no

Per Magne Tøsse, journalist
Tlf.: 907 49 332
E-post: per.magne@askmedia.no

Redaksjonen kan også kontaktes via dette skjemaet

For informasjon om annonsering, les mer her

For informasjon om abonnement, les mer her


Bedre Gardsdrift er Norges eneste fagtidsskrift som konsentrerer seg om teknikk, økonomi og vedlikehold. Vi ser på gårdbrukeren som bedriftseier og garden som bedrift og befatter oss hovedsakelig med mekanisering, driftsteknikk og gardsøkonomi.

Formålet er å bistå bonden i planlegging og drift gjennom fagartikler, veiledende reportasjer og eksempler til etterfølgelse. Bladet har faste spalter som nyheter, gardsanalyser, traktortester og små og smarte løsninger.

Trender, aktualiteter og oversikt

Vi bringer nyhetene, og har kunnskap om den tekniske utviklingen. I Småsmart kan du se hvordan andre bønder gjør hverdagen enklere. I gardsanalysene kan du se hvordan andre bønder prioriterer. Vedlikeholdsreportasjer hjelper deg med å ta vare på det du har. Matnyttige tips hjelper deg å gjøre hverdagen enklere.

Vi setter søkelyset på praktiske utfordringer, trender, aktualiteter, oversikter og reportasjer. Flere produktoversikter hjelper deg å velge riktig utstyr, for eksempel vår traktoroversikt. 

Hvert år får du også vår omfattende og velrennomerte maskinleieprisliste, som viser hvor prisene ligger for flere hundre arbeidsoperasjoner og redskapstyper. Prislista inneholder også vår unike prisindeks som viser utviklinga over tid. Prisene baserer seg på innmeldte tall fra entreprenører og bønder over hele landet. 

Her kan du se hva vi skriver om