Mattilsynet har gitt dispensasjon i Trøndelag.
Mattilsynet har gitt dispensasjon i Trøndelag.

Trønderne får tvangsmodne

Mattilsynet har gitt dispensasjon til å sprøyte etterrenning med Roundup Flex.

Publisert

Kornbønder i Trøndelag har i år ekstreme mengder etterrenning i bygg- og havreåkre. Mye av kornet vil trolig ikke bli gulmodent på denne siden av nyttår. Norsk Bonde- og Småbrukarlag Nord- og Sør-Trøndelag søkte derfor Mattilsynet om dispensasjon til å tvangsmodne både bygg og havre.

Svaret kom torsdag. Mattilsynets vedtak er at dispensasjon innvilges i Trøndelag fram til 31. oktober. Normal dose i gulmodent bygg er 150 til 225 ml/daa med Roundup Flex. Dispensasjonen som er gitt begrenser doseringen til 100 ml/daa, og det er kun middelet Roundup Flex som kan brukes. Behandlingsfrist er 10 dager. Dispensasjonen er gitt i både bygg og havre, men naturlig nok ikke på arealer til såkornproduksjon.

Powered by Labrador CMS