Tvangsmodning er fy-fy

Mye etterrenning gjør dunken med glyfosat ekstra fristende i år. Mattilsynet har vært på tilsyn.

Publisert

Glyfosat i gulmodent bygg har vært brukt til å bekjempe kveka med i en årrekke. På grunn av intens forsommertørke over store deler av landet er det denne høsten ikke bare kveka som dominerer i mange norske byggåkre. Sene sideskudd på plantene har ført til voldsom etterrenning mange plasser, og det er flere steder observert sprøyting i sånne åkre.

Mattilsynet har fått inn flere bekymringsmeldinger og foretatt tilsyn på flere av stedene hvor det er observert. Mattilsynet har derimot ikke kunne avdekke feil bruk fordi åkrene var tresket før tilsynet ble gjennomført.

Det er strengt forbudt å tvangsmodne korn med glyfosat. Bruken av middelet i gulmodent bygg ble strammet inn i 2017. I åkre hvor modninga er ujevn skal ikke glyfosat brukes. Etter 2017 sier regelverket at planta ikke lengre skal transportere næring til kornet hvis man skal sprøyte, altså at kornet er grønt eller delvis grønt. Gulmodent bygg defineres av Mattilsynet som "En gulmoden plante er gul i fargen, med unntak av leddknuter og kornets bukfure." Grunnen til at praksisen ble endret var sprøyting av etterrenning som ga høyere restverdier av glyfosat i kornet.

De fleste preparater med glyfosat som virkemiddel har også en frist på etiketten som sier at det kan brukes tidligst fem dager etter at kornet er fullstendig gulmodent. I tillegg kommer behandlingsfristen på sju dager.

Powered by Labrador CMS