Mange unge bønder kjenner på ensomheten som bruker og opplever tida før og etter overtakelsen som stressende. Foto: colourbox.com
Mange unge bønder kjenner på ensomheten som bruker og opplever tida før og etter overtakelsen som stressende. Foto: colourbox.com

Hjelp til selvhjelp for unge bønder

Ruralis starter et forskningsprosjekt for å styrke den psykiske helsa hos unge bønder.

Publisert Sist oppdatert

- Prosjektet har som mål å øke kunnskapsnivået om psykisk helse blant unge bønder, slik at de sjøl kan ta nødvendig grep for å få en bedre hverdag, sier forsker Brit Logstein hos Ruralis (tidligere Bygeforskning).

Overtakelse = stress?

I prosjektet skal forskerne rette søkelyset mot bønder i alderen 18 til 30 år som er på veg inn i yrket. Mange unge bønder opplever sterkt stress når de står overfor valget: Skal jeg ta over garden eller gjøre noe annet?

-Dette kan være en vanskelig situasjon. Garden har vært i familien i flere generasjoner, noe som skaper en pliktfølelse og mange kan kjenne på om dette er dette de virkelig ønsker for seg og familien, fortsetter Logstein.

Mentor-ordning

Mental helse Ungdom i samarbeid med Norges Bondelag skal i løpet av prosjektet utvikle en mentorordning for unge bønder, der eldre og erfarne bønder koples inn i ordningen.

– I forskningen min fant jeg at bekymringene for økonomi og tidspress sank når bøndene ble eldre, etter vi har kontrollert for inntekt og tidsbruk på bruket. Eldre bønder har også viktige erfaringer de kan dele med de som er nye i yrket, forteller Logstein.

Egen nettside

I tillegg skal forskerne i prosjektet utvikle ei nettside for unge bønder som skal gi kunnskap om psykisk helse, ensomhet sett i sammenheng med å være bonde, og være et forum der bønder kan dele erfaringer på en anonym og enkel måte. I samarbeid med Norges Bygdeungdomslag, skal Mental Helse Ungdom arrangere lokale seminar for ungdom som har tatt over gard.


"Bønder og psykisk helse"

Prosjektet, som kort og godt heter «Bønder og psykisk helse», skal vare fram til desember 2019 (startet1. januar 2018). Ruralis-forskerne er nå i gang med å analysere data fra en web-basert spørreundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av norske bønder i alderen 18-30.

Prosjektet eies og ledes av Mental helse ungdom, og prosjektleder er Ivar Erik Ree. Andre samarbeidspartnere er Norges Bygdeungdomslag, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen.

Logstein forteller at noe av bakgrunnen for prosjektet er en studie som Statistisk sentralbyrå gjennomførte fra 1995 til 2002. Den viste at bøndenes mentale velvære og selvfølelse gikk ned, noe som ble forklart med at bonden følte seg marginalisert som yrkesgruppe. Manglende anerkjennelse fra storsamfunnet og økt ensomhet i yrket var to andre negative faktorer.