En trygg bonde står bedre rustet til å handtere framtidige hendelser og krisesituasjoner. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
En trygg bonde står bedre rustet til å handtere framtidige hendelser og krisesituasjoner. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Dette gjør bonden trygg

Godt sosialt nettverk, tilfredsstillende ferie og fritid, trygg inntekt, handterbar gjeld og overkommelig arbeidsdag.

Publisert

Dette er faktorer som har stor påvirkningskraft på bønders psykiske helse, var blant konklusjonene i undersøkelsen «Trender i Norsk Landbruk 2018, Hedmark og Oppland» (nå Innlandet).

På oppdrag fra fylkeskommunen Innlandet har Norsk Landbruksrådgiving Innlandet fulgt opp denne undersøkelsen i forprosjektet «Psykisk helse i landbruket, forebygging og beredskap», som nå er avsluttet. Her var målet å finne de hjelpetiltakene som har størst effekt når bønder sliter psykisk.

Gode tiltak må settes i system

– En trygg bonde har større ressurser til å møte uventede hendelser og kriser, enn en utrygg bonde, sier Signe Opsahl, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet i ei pressemelding. Hun forteller videre at forprosjektet viste at det er mest å hente på forebygging og at systematisering av det gode arbeidet som allerede gjøres, blir viktig framover.

– Undersøkelsene våre viste at hvis en akutt krise inntreffer, fungerer systemet rimelig bra, sier Signe Opsahl. Da stiller ofte både kommunen, landbruksaktører, naboer og familie opp. Derfor er hennes anbefaling at det arbeides videre med forebygging og økt oppmerksomhet rundt psykisk helse.

Følger opp med et hovedprosjekt

Nå har ikke Norsk Landbruksrådgiving vært aleine om forprosjektet. Innovasjon Norge, Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og landbrukssjefene i Gjøvik og Tolga kommuner har vært med på laget. Også forskere fra Ruralis, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved St. Olavs Hospital og psykolog Trond Løkling har bidratt til forprosjektet.

Alle parter er enige om at dette arbeidet må følges opp i et hovedprosjekt. Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet vil derfor bli enige om rammene for et slikt hovedprosjekt, heter det til slutt i pressemeldinga.