Laserteknologi kan hjelpe maskinførerne til å unngå kjøreskader i skogen. Foto: colourbox.com
Laserteknologi kan hjelpe maskinførerne til å unngå kjøreskader i skogen. Foto: colourbox.com

Laser mot kjørespor

Forskere tar i bruk laserteknologi for å unngå skader i terrenget ved hogst, skriver Statskog.

Publisert

Laserbasert monitorering gjør det mulig å se hvor djupe spor skogsmaskinene lager og å overvåke utviklinga i spordybden i kjøretraseene kontinuerlig. I det øyeblikket spordybden øker, ser maskinføreren det umiddelbart og kan straks iverksette tiltak; legge om kjøreruta eller forsterke grunnen med hogstavfall.

Samme problem i flere land

Utprøvinga av laserteknologien er en del av et internasjonalt prosjekt, «On Track», som Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) leder. Prosjektet har som mål å utvikle nye løsninger på problemer som skognæringa sliter med på tvers av landegrensene, som for eksempel milde vintre og mye nedbør. Dette skaper store problemer for skogsmaskinene, for ikke å si terrenget, som etterlates med djupe spor og store sår.

Laserkart letter oppryddinga

Forsker Helmer Belbo ved Nibio understreker at datamaterialet fra laserskanninga også er nyttig for oppryddinga.

- Laseren lager til slutt et kart over terrenget som viser hvor det er satt sporskader. Dermed kan skadene rettes opp mer effektivt, og det er mer sannsynlig at skader faktisk fanges opp og blir ryddet opp i.

Lassbærer med gummibelter

«On Track»-prosjektet arbeider også med å utvikle en lassbærer med gummibelter i samarbeid skogsmaskinprodusenten Ponsse (Finland), tråkkemaskinprodusenten Prinoth (Canada) og norske Owren (Vingrom).

- Maskinen er testet ut i stor skala både i Norge, Sverige, Finland, Latvia og Tyskland. Foreløpig kan jeg si at resultatene er langt bedre enn først fryktet, men samtidig må nok konseptet utvikles videre noen runder for å lande på gode og holdbare løsninger, sier Helmer i intervjuet på hjemmesida til Statskog.