Klokketårn kneiser over mange garder på Hedmarken. Foto: colourbox.com
Klokketårn kneiser over mange garder på Hedmarken. Foto: colourbox.com

Hedmark teller matklokker

Fylkesmannen i Hedmark har dratt i gang et arbeid med å registrere matklokker i fylket.

Publisert Sist oppdatert

Matklokke, gardsklokke eller stabbursklokke. Kjært barn har mange navn. Uansett hva vi kaller klokka, så er det viktig at dette kjære og kjente fenomenet ikke går i glemmeboka. Etter at klokkene gikk ut av brukt, har det vært stille om tårn og klokker. Derfor dette initiativet fra fylkesmannen i Hedmark.

Jobben gjort i Ringsaker

I Hedmark finnes det et hav av slike klokker og mange av dem kan i form og detaljrikdom måle seg med sjølve kirketårnene. Nettopp derfor er det viktig å redde dem fra tidens tann.

Løten og Stange står for tur

Historielag i Ringsaker registrerte og tok bilder av alle klokketårnene i kommunen. Nå er det Løten og Stange kommune som skal ha klokke-dugnad. Bondelag, Bonde- og småbrukerlag, historielag og lokale nettverk som jobber med kulturlandskap og kulturminner er invitert til å delta i registreringen. I Løten vil representanter fra historielaget reise rundt og registrere vel 40 klokketårn. I Stange vil blant annet historiegruppa i nettverket Stange Vestbygd bidra. Her er det rundt 70 klokketårn.

Seminar til høsten

20. oktober arrangerer fylkesmannen i Hedmark et nasjonalt Breidablikk-seminar på Hedmarken. Både nasjonale og lokale innledere tar opp flere tema rundt matklokkenes status, bruk, klang og ulike typer klokketårn og hvordan vi restaurer dem.