Norsk juletre Tord Langmoen
Norsk juletre Tord Langmoen

Drømmer om eksport av juletrær

Norsk juletre vil doble produksjonen fra 1,5 til tre millioner trær, og etterlyser flere produsenter. Drømmen er å skape en eksportnisje.

Publisert

Daglig leder i Norsk juletre, Tord Langmoen, ønsker seg flere produsenter.

- I dag selges det to millioner juletrær i Norge. Av dette er 75 prosent norskproduserte. Resten kommer fra Danmark. Målet er å doble produksjonen. Da blir vi selvforsynte med trær og kan eksportere en millioner trær. Norske produsenter er konkurransedyktige med danskene, så eksport er ikke problematisk, sier daglig leder Tord Langmoen i Norsk juletre.

Norsk juletre har 450 medlemmer, og halvparten av disse holder til i Agder-fylkene, Rogaland og Hordaland. Kun et fåtall av medlemmene er det Langmoen omtaler som store produsenter, med mer enn 100 dekar, og kun 50 medlemmer har mer enn 30 dekar.

Langsiktig investering

- Vi trenger både små og store produsenter. Juletrproduksjon er en god tilleggsnæring for mange, men å starte med juletrær en en langsiktig investering fordi det tar 8-10 år før du kan høste trærne, forklarer Langmoen.

Langmoen råder dem som vil starte med juletrær å begynne i det små, og bygge seg opp pent og pyntlig. Da blir de årlige investeringskostandene begrenset. Han påpeker imildertid at det er viktig med en god plan over hva som skal plantes og hvor. Norsk gran er enklest å produsere og vildu ha det enkelt, bør du starte med norsk gran, ifølge Langmoen.

- Heldigvis er forbrukerne konservative, og kjøper stort sett det samme år etter år. Over halvparten er vanlig norsk gran, men vi merker at fjelledelgran vokser, og er spesielt populært på Vestlandet.

Politiske utfordringer

I jobben med å øke produksjonen møter Norsk juletre tre hovedutfordringer. Den største er politisk, og kampen om å få lov å bruke arealer til juletrær. Langmoen sammenlikner juletreproduksjon med golf. Begge deler skjer i stor grad på dyrka mark, og både golfbaner og juletrefelt kan om nødvendig tilbakeføres til dyrka mark.

En annen utfordring er frø og småplaner, og da spesielt fjelledelgran. Her jobber Norsk juletre sammen med skogfrøverket på Hamar.

Den tredje utfordringen er kompetansen. Juletreproduksjon er en ung næring i Norge, og Langmoen mener et større miljø er en viktig faktor i den sammenheng.

Danske utstyrsprodusenter

14. - 16. mars ble det arrangert Norsk juletremesse på Sola i Rogaland. I tillegg til foredrag og utferd ble det også arrangert utstilling for leverandører til næringa. På maskinsida besto den i all hovedsak av danske produsenter og leverandører, hvilket bekrefter at næringa er ung i Norge.

Øystein Nygård (t.v.) i Park og miljømaskiner Rogaland og Niels Nyholm fra Danmark var to av ustillerne da Norsk juletre arrangerte juletremesse.