Edelgrana danker ut gran

Norske juletreprodusenter dyrker i dag 60 prosent edelgran av ulike arter mot 40 prosent tradisjonell gran.

Publisert

Produksjonen av norsk edelgran er av nyere dato. Den starta for om lag 20-30 år siden. Inntil da hadde det som ble solgt av edelgran i Norge vært importert, forteller Nibio på sine hjemmesider.

– På slutten av 1990-tallet begynte norske juletredyrkere for alvor å snuse på edelgranproduksjon. Det er med andre ord bare drøyt 20 år siden denne produksjonen fikk et visst omfang i Norge, sier Nibio-forskerne Inger Sundheim Fløistad og Venche Talgø.

Opptatt av plantehelsa

Vanligvis tar det fra sju til ti år å drive fram et juletre i felt. Men det gjør seg ikke sjøl.

Juletreproduksjonen krever stor arbeidsinnsats store deler av året, fra planting, ugrasreinhold og formklipping til gjødsling og kontroll av skadegjørere, forteller de to Nibio-forskerne videre. Det er særlig det siste punktet, skadegjørere, som opptar dem. Sammen har de utgitt handboka «Skader i juletrefelt».

Lærte av danskene

Det sier seg sjøl at det var en del barnesjukdommer da norske juletredyrkere hoppa på edelgrantoget, særlig med tanke på sjukdomsmekanismer og ugras.

– Det var ikke bare å plukke informasjon om dette fra andre, og edelgran har helt andre utfordringer enn tradisjonelle gran. Dyrkerne var gjennom en bratt læringskurve da det gjaldt plantehelse og det dyrkningstekniske. På begge disse feltene har samarbeidet med danske kolleger vært særs viktige, får vi vite.

Edelgranbar-kreft

Nibio har drevet en systematisk kartlegging av sjukdommer og problemer i juletreproduksjonen gjennom 20 år og er blant de fremste i verden på området. Mange av sjukdommene i juletrefelt er felles for både Norge, Europa og USA. Et slikt eksempel er edelgranbarkreft (Neonectria neomacrospora), en soppsjukdom Nibio har arbeidet med siden 2008.

Powered by Labrador CMS