Du er her

Startpakke for ferske skogeiere

SØR-TRØNDELAG: Skogeiere som har overtatt eiendom de siste tre åra får tilbud om en oppstartspakke ved gardsoverdragelse.
Av Bo Hansen
Publisert 29.10.2014 19:00

Hvordan utnytter jeg skogeiendommens muligheter best, er ett av spørsmålene som ferske skogeiere skal få hjelp til å besvare. Foto: coloubox.com

Også skogeiere som står på nippet til å overta, kan være aktuelle for en slik startpakke, melder Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Målet med denne «nistepakka» er å hjelpe skogeierne til å se hvordan eiendommens ressurser kan utnyttes best mulig.  – både gjennom skogfond og ved gjennomsnittslikning.

Det er kommunal skogforvaltning og regnskapskontor som står for dette tilbudet gjennom samarbeidsprosjektet Lensa koordinering.

I første omgang er det ferske skogeiere i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag som får dette tilbudet. Målet er imidlertid å få med flere kommuner i fortsettelsen.