Du er her

Spar diesel med riktig dekktrykk

Ved å senke dekktrykket fra 1,3 til 0,6 bar reduserer du dieselforbruket med 22 prosent – eller 40 liter mindre diesel på en normal arbeidsdag.
Av Bo Hansen
Publisert 21.05.2013 14:30
I testen ble det brukt slangeløse dekk. Illustrasjonsfoto fra Tomb.

Dette viser et forsøk gjort i England hvor en New Holland T7 235 ble spent foran en femskjærs Kverneland-plog. Forsøket er ett av mange som inngår i EU-prosjektet ”The Efficient 20”, der målet er å spare diesel og dermed også senke kulldioksid-utslippet med 20 prosent innen 2020. Tyskland, England og Frankrike er blant deltakerne i prosjektet, skriver ATL.

Høgere hastighet – mindre diesel

Et annet forsøk gikk ut på å kople en 5,4 meter Kuhn-harv til en John Deere 7930. Hensikten var her å sjekke om det ble noen forskjell på dieselforbruket alt etter hvilket gir du kjørte på. Makshastigheten var begrenset til fem kilometer i timen. På førstegiret kjørte traktoren 2,6 km/t og brukte 17 liter per hektar. Etter det sank dieselforbruket for hvert gir oppover. På fjerdegiret var forbruket bare 14,6 liter per hektar med en hastighet på 4,6 km/t.

Full fart mellom teigene!

Ett annet moment som påvirker dieselforbruket i positiv retning er sjølsagt at du holder traktor og redskap i tipp-topp stand.

Noe som derimot ikke fungerer, er å minske hastigheten på transportstrekninger. Her er tidspresset sjølsagt avgjørende. Ikke minst under vår- og skuronn. Bøndene vil jo bli raskest mulig ferdig så de kan gjøre annet arbeid.