Du er her

Omfattande merking av skogsverneutstyr

Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Hjelmen skal vere merka som på biletet. Det vi ser er dette:
Produksjonstidspunkt
Modell og artikkelgruppeidentifikasjon
Storleik
Produsent
CE
Nummer for typeprøvingsorgan
prEN 397
Årstal for typegodkjenningo
÷ 30°C (nedre temperaturgrense), 440 vac (tal for elektrisk isolasjonsevne)
Kode for tilleggseigenskapar
LD (toler støt både oppefrå og frå sida)
Har du ein hjelm som ikkje har vore utsett for lys i fem år, kan du trygt bruke denne dersom den er godkjent etter dei gamle krava til type B. Det betyr at hjelmen toler støt både ovanfrå og frå sida. Det er eit krav til skogshjelmar.Det er ei tilsvarande liste med krav til merking av vernebukse og vernestøvlar. Utanpå både buksa og støvlane skal det vere påsydd eller trykt merke som viser kva klasse utstyret er godkjent etter.

     
| |