Du er her

Mentorordning blir landsdekkende

Neste år kan ferske bønder over hele landet søke om å få sin egen mentor.
Av Bo Hansen
Publisert 05.09.2019 10:19

Etter et treårig prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agder, Hedmark og Oppland utvides ordninga til å gjelde hele landet. Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m., skriver Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

8000 kroner til mentor

Det er Norsk Landbruksrådgiving som har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Økonomisk støtte gis over jordbruksavtalen. Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. De får først opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. Opplæringa skjer regionvis der mentorer, unge bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får 8000 kroner for arbeidet, kan NLR opplyse.

Meld deg på

Ønsker du å delta i mentorordninga, finner du søknadsskjema på nlr.no fra 1. november med søknadsfrist 1. desember. Nedenfor ser du kontaktene for mentorordninga i landbruket: 

Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236, mette.feten@nlr.no

Nord-Norge: Terje Balandin, NLR Nord Norge, 976 93 064, terje.balandin@nlr.no

Trøndelag: Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag, 955 57 932, torhild.svisdal.mjoen@nlr.no

Møre og Romsdal: Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest, 958 74 243, gunn.randi.fossland@nlr.no

Sogn og Fjordane: Ove Sørestrand, NLR Vest, 951 38 819, ove.sorestrand@nlr.no

Hordaland: Leif Trygve Berge, NLR Vest, 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

Agder: Knut Sigurd Haugå, NLR Agder, 913 60 016, knut.sigurd.hauga@nlr.no

Buskerud og Telemark: Erik Hørluck Berg, NLR Østafjells, 951 31 761, horluck@nlr.no 

Vestfold: Knut Olav Omholt, NLR Viken, 922 00 180, knut.olav.omholt@nlr.no

Østfold og Akershus: Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

Hedmark og Oppland: Magnhild Strand, NLR Innlandet, 934 52 532, magnhild.strand@nlr.no

 

Nøkkelord