Du er her

Maskinleigeprislista 2011

2011-versjonen av Norges mest komplette prisliste over maskinleige og leigekøyring kan du no laste ned, heilt gratis.
Av Jogeir M. Agjeld
Publisert 09.03.2012 19:44

Når noko er gratis, har det sin grunn.

Prislista som blir publisert i Bedre Gardsdrift kvar vår er å rekne som eit verdipapir, som noko av det våre kjære abonnentar betaler for. Ei så omfattande og gjennomarbeidd liste er ikkje noko du får gratis, og det er langt frå gratis å lage den. Difor er vår prisliste over leigekøyring og maskinleige einast å finne i papirutgåva av bladet, heilt til ei ny liste er eit par månader unna. Derimot legg vi ut fjorårslista aldeles gratis, til deg som ikkje er så veldig nøye på å halde seg heilt oppdatert, og som ikkje tar det så tungt om du går glipp av ein eventuell prisauke. Om du ikkje har årets liste tilgjengeleg, er trass alt fjorårslista frå Bedre Gardsdrift det beste alternativet.

" Du finn alltid førre liste, og andre artiklar om maskinleige og leigekøyring, under "Leiekjøringspriser" i menyen til venstre på gardsdrift.no. _____________________________________________________


Last ned Bedre Gardsdrifts prisliste for maskinleige og leigekøyring 2011 (PDF).

_____________________________________________________

Skal vi klare å lage ei enda betre prislist for 2012, treng vi også dine bidrag! Klikk her om du vil hjelpe oss!


Om lista

"
Om du ikkje er kjent med Bedre Gardsdrifts prisliste frå før, her er nokre faktaopplysningar.
- Lista omfattar både leigekøyring (inkl. arbeidskraft og evt. traktor), og leige av enkeltreiskapar.
- I grunnlagsmaterialet vårt har vi kring 500 arbeidsoperasjonar og reiskapar, noko som gjer lista til den mest omfattande i sitt slag.
- Lista blir brukt av bønder og entreprenørar over heile landet, både i- og utanfor landbruket. I tillegg er den nytta ved budsjettering, erstatningsoppgjer, forsikringssaker, prisforhandlingar, statistikk, skuleoppgåver og så vidare.
- For nær samtlege prisar har vi sett middelpris, i tillegg til frå- og til-prisar. Middelprisane viser kor tyngda av prisar i marknaden ligg. Middelprisen for dei viktigaste arbeidsoperasjonane blir dessutan brukt til å sette opp ein indeks som viser prisutviklinga over tid. Bruken av middelpris er unik for Bedre Gardsdrift, og vi er åleine om å ha grunnlag for å kunne lage indeks over prisutviklinga.  - Prislista blir oppdatert kvart år. Bedre Gardsdrifts redaksjon har ei eineståande erfaring på området. 2012-lista er den tiande i rekkja frå vår hand.

Vil du abonnere på Bedre Gardsdrift, og sikre deg at 2012-lista kjem direkte til postkassen din så snart den er klar? Klikk her!

Vil du sikre deg at lista ikkje blir borte? Samleperm er lurt. Bestill her!

"