Du er her

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Matloven skal sikre helsemessig trygge næringsmidler, fremme god plante- og dyrehelse samt ivareta hensynet til aktørene produskjonskjeden. Du kan laste ned loven ved å bruke vedlagte link.
Av Anonym
Publisert 30.03.2007 12:12