Du er her

Frustrerende sentralisering

Fra Bedre gardsdrift 5/2015: «A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»
Av Magnus Østby
Publisert 01.07.2015 06:00

Du kan skrive inn kommentarer nederst

Antall gardsbruk går ned og maskinene blir færre og større. Det får naturligvis konsekvenser for maskinbransjen. Da jeg slet mine tenåringsbein i Kongsvinger på 80-tallet, var det seks traktorforhandlere i festningsbyen. Nå er det bare én igjen. Situasjonen er den samme mange andre steder i landet. Kundegrunnlaget er rett og slett blitt for lite, samtidig som større og mer avanserte maskiner krever en annen oppfølging enn før.

A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder. Eksempelvis får mange bønder i Valdres nå 10 mil lengre vei til sin A-K-forhandler, etter at avdelingen på Fagernes er nedlagt. A-K maskiner forsvarer seg med at de må tilpasse seg framtida, og mener færre, men større avdelinger er nødvendig både for dem og kundene. Som kompensasjon vil de styrke det rullende serviceapparatet.

A-K maskiner gjør i prinsippet det samme som Felleskjøpet har gjort. Det var stor misnøye på Sørlandet da Felleskjøpet Rogaland Agder valgte å flytte verkstedvirksomheten fra Arendal og Grimstad til Kristiansand. Nå som de har fasiten i hånd, konkluderer de med at de gjorde rett. Færre, men bedre utstyrte verksteder gir totalt sett bedre service og mindre nedetid for kundene. Store verksteder har større fagmiljø hvor det er mulig med spesialisering og hvor spesielt store reparasjoner kan gjøres raskere. De har også styrket sitt rullende serviceapparat, slik A-K maskiner sier de vil gjøre.

Vi forstår veldig godt frustrasjonen til alle kundene som berøres. Men hvis viljen er til stede, er det fullt mulig å opprettholde et godt servicetilbud via rullende verksteder og enkle servicepunkt. Den største utfordringen vil være deleforsyningen. En stor mengde reservedeler sendes allerede fra sentrale delelagre, gjerne utenfor Norge. Det fungerer greit hvis du kan vente én dag eller to. Utfordringen er deler som du trenger her og nå.

Vi må heller ikke glemme at mange traktorforhandlere ikke har mer igjen på bunnlinja enn de strengt tatt må ha. Færre aktører vil dermed styrke forretningsgrunnlaget til dem som blir igjen, uten at det trenger bety høyere priser til kundene. Vi får dessuten jevnlig høre om problemer med rekruttering til bransjen. Hvis det er tilfelle, bør ikke dyktige fagfolk ha problemer med å få seg ny jobb hos de gjenværende konkurrentene.

Selv om utvalget av traktorer og redskap reduseres mange steder, er trøsten at alle nevneverdige merker på det norske markedet tilbyr dugende traktorer. Når alt kommer til alt er det viktigere at du faktisk har tilgang til et oppegående serviceapparat, enn at traktoren har rett farge.

__________________________________________________________________

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre gardsdrift 5/2015

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider elektronisk her

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

__________________________________________________________________


Tidligere lederartikler fra Bedre gardsdrift:

"

"
Kunnskapsløft for landbruket

Fra Bedre gardsdrift 7/2015: «Vi har tidligere tatt til orde for en mer offensiv mediestrategi fra landbruket, og vi blir mer og mer overbevist om viktigheten av dette. Landbruket er på alle vis tjent med et generelt kunnskapsløft om norsk matproduksjon.»

Les mer »"

Les også"
Økonomisk seigpining tar liv

Fra Bedre gardsdrift 6/2015: «Sikkerheitsbelte og sunt mannvit er gratis og tilgjengelig for alle. Noko som ikkje er like lett, er å sikre at alle har tid og økonomi til å halde maskinparken i forsvarleg stand.»

Les mer »"

Les også"
Frustrerende sentralisering

Fra Bedre gardsdrift 5/2015: «A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»

Les mer »"

Les også"
Skallet er ditt – programvaren er vår!

Fra Bedre gardsdrift 4/2015: US Copyright Office behandler nå en søknad fra John Deere, som ber om at programvaren i deres produkter blir underlagt lov om opphavsrett, på samme måte som programvare til datamaskiner.

Les mer »"

Les også"
Renere, men enklere traktorer?

Fra Bedre gardsdrift 3/2015: «De siste årene har traktor- og motorprodusentene brukt enorme summer på å tilpasse motorene til nye og strengere utslippskrav.»

Les mer »"

Les også"
Monopol i fjøset

Fra Bedre gardsdrift 2/2015: «Fordi Fjøssystemer ikke er landsdekkende, vil Felleskjøpet i praksis få monopol som totalleverandør mange steder. Vi har ingenting galt å si om noen av disse, men en slik konkurransesituasjon i et marked hvor det omsettes for svært store beløp er uheldig.»

Les mer »"

Les også"
Bredbånd til alle, takk!

Fra Bedre gardsdrift 1/2015: «På få år har landet vårt fått et digitalt klasseskille som råker skoleelever og næringsdrivende særlig hardt, og som definerer folk til å være med eller utenfor. »

Les mer »"

Les også