Du er her

Flere garder skifter eier

Nesten 9 000 landbrukseiendommer skiftet eier i 2012, en økning på seks prosent fra 2010.
Av Bo Hansen
Publisert 30.01.2014 10:30

Heldigvis har 66 prosent av eiendomsoverdragelsene i landbruket fortsatt jordbruk som hovedmål. Foto: colourbox

Hver tredje overdragelse var fritt salg, og to av tre overdragelser hadde landbruk som formål, opplyser Statistisk sentralbyrå.


Det meste blir i familien

Hvert år blir omtrent fem prosent av landets 186 500 landbrukseiendommer overdratt til ny eier. I 2012 var én av tre overdragelser skifteoppgjør eller tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo, mens omsetninger i fritt salg var litt under en tredjedel. Om lag 2 000 overdragelser ble registrert som gave , av disse var ni av ti familieoverdragelser. 


Nordland på omsetningstoppen

Det ble overdratt 500 flere landbrukseiendommer i 2012 enn i 2010. Tallet på omsetninger med formål bolig oppgitt på skjøtet økte med 450, mens det var en nedgang på 150 for omsetninger med formål landbruk. Omsetningstakten var høyest i Nordland og Hedmark, der henholdsvis sek og fem prosent av de registrerte landbrukseiendommene ble omsatt. Lavest andel hadde Sør-Trøndelag, der i underkant av fire prosent av eiendommene fikk ny eier.


Prisen på eiendommene øker

I overkant av hver tredje overdragelse ble omsatt til andre formål enn landbruk i 2012. Gjennomsnittlig kjøpesum for landbrukseiendommer omsatt i fritt salg var 1 795 000 kroner, en økning på noe over 20 prosent fra 2010. Dersom en holder overdragelser mellom familiemedlemmer utenfor, økte gjennomsnitlig kjøpesum til 1 922 000 kroner. Hver femte omsetning i fritt salg var en familieoverdragelse. Akershus og Rogaland hadde flest omsetninger med kjøpesum over fem millioner kroner.


Vestfold og Akershus dyrest

For bebygde eiendommer i fritt salg der landbruk var oppgitt som formål på skjøtet, var den gjennomsnittlige kjøpesummen 1,94 millioner kroner. Vestfold og Akershus hadde de dyreste eiendommene, med en gjennomsnittlig kjøpesum på henholdsvis 3,8 millioner og 3,6 millioner kroner. Lavest kjøpesum hadde Troms, med 826 000 kroner.


42 år og lykkelig eier av en gard

Gjennomsnittlig alder på nye eiere av landbrukseiendommer var i 2012 i underkant av 52 år. I de tilfellene overdragelsen er helt eller delvis gave, som er vanlig ved familieoverdragelser, var gjennomsnittsalderen til ny eier 42 år. For omsetninger i fritt salg var ny eier i snitt 45 år. Det er omsetningene som skjer ved skifteoppgjør eller ved tinglysning av retten til å sitte i uskiftet bo, som drar snittet opp. Ved disse overdragelsene var gjennomsnittsalderen for ny eier 64 år. Nye eiere i Troms er 10 år eldre enn nye eiere i Nord-Trøndelag.

 

Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer  
  Antall Andel Prosent  
2010 - 2012 2007 - 2012  
2012          
I alt 8 998 100 5,8 2,9  
Type omsetning          
Fritt salg 2 752 31 5,4 1,6  
Gave 2 026 23 7,7 2,3  
Uskifte- /skifteoppgjør 3 111 35 6,9 8,5  
Tvangsauksjon 58 1 -12,1 23,4  
Annet 1 051 12 1,2 -8,0  
Formål med omsetning          
Bolig 2 036 22,6 28,8 32,0  
Fritid 859 9,5 22,9 29,6  
Landbruk 5 628 62,5 -2,5 -10,1  
Annet 475 5,3 4,9 70,3  

Kilde: Statistisk sentralbyrå