Du er her

Feilfrie epler under tak

Regntak over eplehagen kan hindre angrep fra skurv og andre soppsjukdommer. Resultatet blir plettfrie epler uten sprøyting.
Av Bo Hansen
Publisert 08.06.2013 12:00

 

Kan enkle regntak over eplene betale seg? Foto: Helle Sørensen, Århus Universitet

-Det startet som en vill idé, forteller seniorforsker Marianne G. Bertelsen ved Aarhus Universitet. – Hva skjer om du bygger et tak over epletrærne? Kan du da dyrke epler uten å sprøyte og uten at frukten skades av soppangrep?


Stopper skurv og sopp

Spørsmålene førte til forsøk og til alles positive overraskelse ga taket over eplene forbløffende gode resultater. Etter ett år kan det konkluderes med at det vesle taket utgjør en stor forskjell i forekomsten av skurv og andre soppsjukdommer, som angriper eplet.


Fastere i fisken

Taket skygger til en viss grad, men det hadde ingen effekt på eplenes rødfarge, størrelse eller sukkerinnhold. Eplene hadde også en tendens til å være noe fastere i kjøttet da lagringsperioden var over i januar.


Virker som en paraply

Forklaringen på det noe uventa resultatet er enkel: Det vesle taket har gjort at periodene hvor blader og frukter blir bløte i forbindelse med regn, er blitt vesentlig kortere. Skurv og andre soppsjukdommer krever lengre perioder med våte blader for at soppsporene skal spire og infisere bladene. Hvor lang tid som trengs, avhenger av temperaturen. Ved ti grader må bladene være fuktige i 28 timer for at skurvinfeksjon starter. Stiger temperaturen til 17 grader, er perioden nede i 18 timer.


Har ikke regna på økonomien

Det uunngåelige spørsmålet: Hva koster taket?

-Regntak er kjent fra morelldyrkinga, hvor det skal sikre at bærene ikke revner, når det regner. Slik sett finnes det allerede slike tak på markedet. Men vi har ennå ikke undersøkt om det svarer seg økonomisk å gå til anskaffelse av tak i epleproduksjonen, sier Bertelsen.


Drastisk fall i skurvangrep

I forsøket ble eplesortene Elshof og Rubens brukt. Begge sorter er veldig følsomme overfor epleskurv. Under normale forhold uten sprøyting måtte 95 prosent av Rubens-eplene kastes på grunn av store skurvangrep. Fruktstørrelsen var halvert og utbyttet var bare en tredel av det som ble høsta under tak. Med tak over eplene var det bare 15 prosent av eplene som ble kassert.

Det samme var tilfelle for Elshof-eplene, som er noe mer robuste over skurv. Uten tak måtte 70 prosent av eplene kastes og av de resterende var det bare tre prosent uten skurvflekker. Med tak over hodet var det derimot bare 0-5 prosent av eplene som var hardt angrepet. Hele 85 prosent av eplene var uten en skurvflekk etter endt lagring i januar.

Forekomsten av andre soppsjukdommer var også redusert eller totalt fraværende hos epler dyrka under tak.