Du er her

Dyrlegeordningen fortsetter

Kommunalminister Monica Mæland foreslo i kommuneprposisjonen for 2020 å legge om tilskuddsordningen til veterinærvakt. Det har skapt stor usikkerhet spesielt for bønder som bor i utkantstrøk.
Av Per Magne Tøsse
Publisert 03.09.2019 15:26

 

I dag kom nyheten om at kommunalministeren har gitt etter for press fra både Norges bondelag, mange ordførere, og veterinærer. Dagens dyrlegeordning fortsetter som før. Det betyr at kommunene fortsatt vil få økonomisk støtte til å opprettholde ei vaktordning også på kveld og helg. -Fokuset på dyrevelferd har vært stort den siste tida. En solid veterinærtjeneste er grunnleggende for å gi dyra god velferd, sier leder i Norges bondelag, Lars Peder Bartnes.

 

Det er i dag totalt 160 vaktdistrikt rundt omkring i landet. Størrelsen på distriktene er bestemt ut ifra geografiske avstander, og dyreantall. Den nye ordningen som ble forsøkt innført ville ført til en betydelig redusert støtte til veterinærtjenestene, spesielt i grisgrendte strøk. -På enkelte steder ville det nok blitt vanskelig, eller umulig å rekruttere nye veterinærer, sier Bartnes. Han er glad for at Bondelaget har lykkes med å stoppe vedtaket, og at dagens ordning får fortsette uforandret.