Du er her

Drone i bondens tjeneste

Vanligvis forbinder vi droner med førerløse fly som slipper bomber over fienden. Ved Bioforsk Øst på Apelsvoll er en minidrone lastet med kamera, sensorer og andre lettvektsinstrumenter for å analysere kornåkrene.
Av Bo Hansen
Publisert 01.07.2010 22:40

Doktorgradsstipendiat Stein Ivar Øvergaard (t.v.) i prosjektet "Fjernanalyse og kornproduksjone" og forksningsleder Audun Korsæth med mikrodronen mellom seg.

 

– Som så mange ganger før ansporer kriger den teknologiske utviklinga, sier mannen som har presisjonsjordbruk som sitt spesiale, forskningsleder Audun Korsæth på Apelsvoll. Fjernanalyse er en viktig komponent i presisjonsjordbruket og med mikrodronen har analysemiljøet på Kapp lagt en ny dimensjon til sin forskning.


Gjødsling og sprøyting

Fjernmålingene som mikrodronen utfører foregår i det nærinfrarøde området, som er umulig for det menneskelige øye å fange opp. Dataene fra fjernanalysen er et viktig redskap når det gjelder å tilpasse gjødselmengde og sprøytevæske etter behovet, som ofte varierer mye – også innenfor ett og samme jordstykke.


Sopp og ugras

Fjernmålingene kan også si noe om kvaliteten og proteininnholdet i kornet. Videre registrerer mikrodronen tettheten på ugraset, noe som gir deg en nyttig pekepinn om når du skal sprøyte. Det samme gjelder behovet for soppsprøyting.


Avlingsprognoser og -kart

Et annet viktig resultat av fjernmålingene er mulighetene for å sette opp avlingsprognoser. Målingene skjer da én måned før høsting.

– Håper er etter hvert å utarbeide avlingskart basert på fjernmåling, forteller Korsæth.


Ikke for gud og hvermann

Foreløpig er mikrodronen et forskningsverktøy. Det er små sjanser for at dette blir allemannseie på gardene i nær framtid. Fly samt instrument- og dataplattform kommer på rundt 300 000 kroner.


"

Mikrodronen har fire rotorer.


Fakta om fartøyet

For dem som er interessert i mikrodronen eller minihelikopteret om du vil, kan vi opplyse om at det har betegnelsen Microdrones MD4-1000. Produsenten er tysk (www.microdrones.com) og norsk leverandør er Scandicraft AS i Moelv (www.scandicraft.com).

Helikopteret har fire børsteløse elektromotorer som sørger for både framdrift og styring. Fartøyet er helt sjølstendig og kan operere på egenhand etter ei forhandsprogrammert rute.

Navigasjonssystemet er et integrert GPS/INS (Global Positioning System/Intertial Navigation System) med solid-state gyroer og akselerometere i tre akser. Sammen med dette navigasjonssystemet er det integrert en avansert autopilot (flightcontroller) som styrer helikopteret til forhandsprogrammert posisjon, kompenserer for vindavdrift etc. I fall navigasjonssystemet skulle falle ut, kan dronen kjøres som et radiostyrt helikopter med en vanlig helikopterradio.

I understellet er det mulig å montere instrumenter av ymse slag med totalvekt på 1200 gram. Dersom det monteres et kompatibelt kamera på MD4-1000 er det sanntids overføring av videostrømmen fra kameraet til bakkestasjonen. Da ser du det samme som det kameraet på helikopteret ser til enhver tid. Helikopteret kan ikke bære vanlige kameraer. Det finnes imidlertid mange aktuelle lettvektsinstrumenter på markedet som kan monteres på helikopteret.

Les mer om dronehelikopteret her

"