Du er her

Det nytter!

Fra Bedre gardsdrift 7/2014: «1. september ble den såkalte 50-lappen innført. Det er ingen hemmelighet at Bedre Gardsdrift har jobbet aktivt for å få denne på plass, og stått i fremste rekke overfor myndigheter og departement.»
Av Magnus Østby
Publisert 01.10.2014 09:45

Den første artikkelen om traktorer, førerkort og 50 km/h sto på trykk i Bedre Gardsdrift nr. 5 2001. Siden har vi kjempet i fremste linje for å sikre at norske bønder og entreprenører skal ha rett til å kjøpe 50 km/h- traktorer, og at det skal finnes et fornuftig førerkort som gir muligheten til å kjøre slike på en sikker måte. Det siste ble særlig aktuelt etter innskjerpelsen i førerkortforskriften i 2005.

Om du slåss mot Goliat, drager eller vindmøller, er det en ting som er sikkert: Standhaftighet, kunnskap og gode hjelpere er den sikreste veien til seier. 1. september ble den såkalte 50-lappen innført. Det er ingen hemmelighet at Bedre Gardsdrift har jobbet aktivt for å få denne på plass, og stått i fremste rekke overfor myndigheter og departement. For ikke lenge siden ble det igjen mulig å få typegodkjent 50 km/h-traktorer. Den kampen ble først og fremst kjempet fram av traktorimportørene (TLIF) sjøl, men også her har vi hatt våre fingre på tastaturet.

I saken om 50-lappen har vi samarbeidet tett med TLIF og spesielt Bondelaget, og begge skal hedres for innsatsen. Det skal også enkelte av politikerne våre. Grunnlaget for den politiske prosessen med 50-lappen ble lagt av Senterpartiets Geir Pollestad, som på den tiden var statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han ble etterfulgt av FrPs Bård Hoksrud, som sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overtok sakskomplekset og trykket på til den nå ble løst. Dessuten vil vi gi honnør til Vegdirektoratet, som har ført ordningen i pennen og sørget for praktiske og fornuftige løsninger.

Men det er mer å kjempe for. I 2009 leverte et utvalg en rapport om breie landbruksmaskiner. Mindretallets konklusjoner er kloke, men ingen politiker har våget å gå inn for disse ennå. Den grunnleggende føreropplæringa til traktor (vanlig klasse T) er for dårlig. Ved håndheving av skiltet ”forbud mot traktor” vises det til tolkinga en språkprofessor gjorde for Bedre Gardsdrift for flere år siden, og når det bygges nye veger og miljøgater glemmer planleggerne landbruksmaskinene. Alt dette og mye mer vil vi ta tak i, i samarbeid med gode partnere.

Å fronte politiske saker er strengt tatt ikke vår jobb, men vi har gjennom mange års arbeid fått en unik kunnskap om trafikkregler og de problemene et utdatert regelverk medfører. Vi ser vi kan bidra, og mener derfor det er vår plikt å fortsette kampen på vegne av våre abonnenter. 50-lappen viser at det nytter.

God tur! 

__________________________________________________________________

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre gardsdrift 7/2014

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider elektronisk her

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

__________________________________________________________________

Tidligere lederartikler fra Bedre gardsdrift:

"

" Kunnskapsløft for landbruket

Fra Bedre gardsdrift 7/2015: «Vi har tidligere tatt til orde for en mer offensiv mediestrategi fra landbruket, og vi blir mer og mer overbevist om viktigheten av dette. Landbruket er på alle vis tjent med et generelt kunnskapsløft om norsk matproduksjon.»

Les mer »" (05.10.2015)

Les også

" Økonomisk seigpining tar liv

Fra Bedre gardsdrift 6/2015: «Sikkerheitsbelte og sunt mannvit er gratis og tilgjengelig for alle. Noko som ikkje er like lett, er å sikre at alle har tid og økonomi til å halde maskinparken i forsvarleg stand.»

Les mer »" (02.09.2015)

Les også

" Frustrerende sentralisering

Fra Bedre gardsdrift 5/2015: «A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»

Les mer »" (01.07.2015)

Les også

" Skallet er ditt – programvaren er vår!

Fra Bedre gardsdrift 4/2015: US Copyright Office behandler nå en søknad fra John Deere, som ber om at programvaren i deres produkter blir underlagt lov om opphavsrett, på samme måte som programvare til datamaskiner.

Les mer »" (28.05.2015)

Les også

" Renere, men enklere traktorer?

Fra Bedre gardsdrift 3/2015: «De siste årene har traktor- og motorprodusentene brukt enorme summer på å tilpasse motorene til nye og strengere utslippskrav.»

Les mer »" (31.03.2015)

Les også

" Monopol i fjøset

Fra Bedre gardsdrift 2/2015: «Fordi Fjøssystemer ikke er landsdekkende, vil Felleskjøpet i praksis få monopol som totalleverandør mange steder. Vi har ingenting galt å si om noen av disse, men en slik konkurransesituasjon i et marked hvor det omsettes for svært store beløp er uheldig.»

Les mer »" (04.03.2015)

Les også

" Bredbånd til alle, takk!

Fra Bedre gardsdrift 1/2015: «På få år har landet vårt fått et digitalt klasseskille som råker skoleelever og næringsdrivende særlig hardt, og som definerer folk til å være med eller utenfor. »

Les mer »" (28.01.2015)

Les også