Du er her

Debatt om jordbruksutdanning

Blæstad er vedtatt flyttet, og studentene reagerer kraftig. Også Bedre Gardsdrift mener det er grunn til bekymring, mens dekanen ved avdelingen kaller flyttinga for ei satsing.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Hvordan er framtida for høgere landbruksutdanning her i landet?

På samme tid som NLH ønsker å skifte navn og opplever sviktende søkning til de tradisjonelle landbrukskursene, er Blæstad vedtatt flyttet, eller i verste fall nedlagt. Med andre ord er det ikke bare velstand på to av de viktige utdanningsinstitusjonene for norske bønder, veiledere og maskinfolk.

Dette vekker sterke reaksjoner. Har du en kommentar, er du velkommen til å sende den til oss. Send en epost hit!


Innlegg i debatten:

Høgskolen i Hedmark satser på landbruksfag. Innlegg fra dekan Jon Karlsen. (31.03.04)

Kommentar fra Bedre Gardsdrifts redaksjon (28.03.04 - fra BG 3/04)

Leserinnlegg fra Blæstadstudentene (12.03.04)

Se også
Blæstad kan bli lagt ned - artikkel fra 10.01.03
Høgskolen i Hedmarks nettsider (Blæstad er en avdeling under HIH)
Norges Landbrukshøgskoles nettsider
Høgskolen i Nord-TrøndelagSkolepekere på gardsdrift.no - Ut i verden