Du er her

Aprilkonkurranse

Årets første konkurranse vart litt av ei nøtt. Ole Oden er ein av dei få som har alt rett. Også den nye konkurransen er eit samansett bilete. Svarfrist er 25. april, og premien er eit BG-krus.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Ole Oden frå Sør-Fron er ein av seks som klarte alle fem traktormerka i den førre konkurransen. Aldri har vi hatt ein så vanskeleg konkurranse, og aldri har så mange deltatt. Ole får eit eit krus frå Bedre Gardsdrift i posten. Neste gong kan det vere din tur. Klikk her for å sjå korleis den samansette traktoren er bygd opp.

Også den neste konkurransen er eit samansett bilete. Du ser utsnitt av fem ting som er i bruk i det norske landbruket. Dei fem rette svara står i hjelpelista under.

Som vanleg er premien eit krus frå Bedre Gardsdrift.

Svarfrist: 25. april.Lukke til!

Skriv kva dei fem tinga er, pluss namn, adresse og eventuelle kommentarar. Trykk her.

Hjelpeliste
Apetittfôrvogn
Børsteradrensar
Fliskuttar
Flishoggar
Fôrutdelar
Gjødseltrekk
Gummifingerharv (rotortype)
Hjulvisp
Lastearm
Mjølkemaskin
Mjølkerobot
Motorsag
Plog
Potetopptakar
Påskeegg
Rundballekuttar
Rundballepresse
Rundballepigg
Silotalje
Skurtreskar
Sorteringsmaskin
Sukkerbeteopptakar
Traktor
Vedkløyvar
Vedmaskin
VeteranmotorÅkermaskin