Du er her

700 000 kroner til landbruksapp

Kongsvingerfirmaet Ervi AS har fått 700 000 kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle Produsentappen.
Av Redaksjonen
Publisert 02.08.2017 13:06

Ervi AS kaster seg inn i app-markedet med et produkt rettet mot gardbrukere. De har søkt, og fått innvilget, et kommersialiseringstilskudd på hele 700 000 kroner for Produsentappen, et digitalt dokumentsjonssystem for bønder.

Modulbasert

Produsentappen tar mål av seg å være et modulbasert system, der brukerne velger å aktivere de modulene de har bruk for: jordbruksmodul, storfemodul og entreprenørmodul. Du velger selv hvilke moduler du vil aktivere, og du aktiverer og betaler kun for det har bruk for.

– Produsentappen er laget for å forbedre og forenkle dokumentasjonsarbeidet. Produsentappen fungerer uten telefondekning og sender og mottar lite datatrafikk. All kommunikasjon mellom Produsentappen og databasen er kryptert, dette sikrer brukernes personvern og opplysninger, sier daglig leder i Ervi, Svein Åge Jakobsen, i en pressemelding.

Lanseres i 2018

Foreløpig er de kun ute med jordbruksmodulen, som er til betatesting hos brukere nå. Testversjon av storfemodulen er planlagt til høsten.

– Sprøyteappen er den fungerende testversjonen som er i bruk i dag. Ved neste store oppdatering skiftes navnet og modulsystemet innføres. Fra 2018 kommer Produsentappen med jordbruksmodul, storfemodul og entreprenørmodul for både iPhone og Android, sier daglig leder i Ervi, Svein Åge Jakobsen, i en pressemelding.

Nøkkelord