Bedre gardsdrift

Norsk ull svanemerket

Ull fra tre av fire norske sauer blir nå svanemerket. Med det er Norge det første landet i verden som får ulla si miljøsertifisert.

Les mer »

Ny nettside for skogfolket

Skog og landskap har sammen med Skogkurs lansert nettsida jobbiskogen.no Det er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

Les mer »

Brutal plogvending

Den tida traktorene manglet dobbeltvirkende hydraulikkuttak ble redskapene betjent mekanisk. Se video av vendeprosedyren på de første vendeplogene her

Les mer »

- Nyt naturens gang!

Brukollapsen på Skjeggestadbrua i Vestfold har medført betydelig økt trafikk på omkjøringsveger som det i onnene er stor traktortrafikk på. Politiet, Statens Vegvesen og lokale bønder oppfordrer til hensynsfull kjøring. 

Les mer »