Bedre gardsdrift

Seks bak Storfe 2016

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr arrangerer en ny storfekongress på Gardermoen 10. - 11. november 2016.

Les mer »

- Positivt for Noreg

Lars Wear, sjef i HCP Norge, ser positivt på at Söderberg & Haak overtar SDF-agenturet i Sverige. Frå før har HCP Norge og Söderberg & Haak god kommunikasjon om Krone grasutstyr.

Les mer »

Daffe dagar i juni

Det blir liksom aldri noko fart i traktorregistreringane for tida. Årets juni er like svak som fjorårets. Teten er uendra. John Deere har ein god månad, mens Valtra har eit glepptak.

Les mer »

Mye snø sikrer mer friskt gras

Mange saueeiere har måttet utsette slippet på fjellbeite på grunn av mye snø. Ikke nødvendigvis av det negative. Det fører trolig til at sauen kan nyte friskt gras lenger.

Les mer »