Bedre gardsdrift

Peltor-DAB i 2016

I fjor hadde ikkje 3M Peltor planer for DAB+ i hørselsverna sine. No er planen å vere klar med digitalradio-øyreklokker i løpet av 2016. Univern seier framleis nei.

Les mer »

Færre jerver skutt

I alt 61 jerver ble skutt eller omkom av andre årsaker i jaktåret 2013/14. Det er 96 færre enn året før og det laveste antallet på ti år. Derimot ble det skutt eller drept dobbelt så mange ulver som i jaktåret 2012/2013.

Les mer »

Mer tømmer i skogen, mye hogstmodent

Det står nå 912 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre, en økning på om lag 50 prosent i løpet av de siste tjue årene. Eldre, hogstmoden skog utgjør 40 prosent av den produktive skogen.

Les mer »

Plantemaskin i sentrum på skogsmesse

Naturlig nok er storbrannen i Västermanlands län det store samtaleemnet på Mellanskogselmia som arrangeres i Sala denne helga. En mekanisk plantemaskin som vises på messa kan vise seg å bli sentral i fornyelsen av den utbrente skogen.

Les mer »