Bedre gardsdrift

Neonikotinoider tillates brukt i England

Bruk av neonikotinoidholdige insektmidler er forbudt i EU, fordi stoffene antas å være svært uheldige for bier og humler. Men britiske landbruksmyndigheter har innvilget dispensasjon for beising av rapsfrø.

Les mer »

Kalkun spiser seg innpå kylling

I første halvår av 2015 ble det klekt 691 000 kalkunkyllinger. Det er en økning på 10 prosent sammenliknet med i fjor. Samtidig har tallet på klekte slaktekyllinger gått ned fra 40,7 til 34 millioner i forhold til første halvår i 2014. En nedgang på 16,5 prosent.

Les mer »