Bedre gardsdrift

Mer tømmer i skogen, mye hogstmodent

Det står nå 912 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre, en økning på om lag 50 prosent i løpet av de siste tjue årene. Eldre, hogstmoden skog utgjør 40 prosent av den produktive skogen.

Les mer »

Plantemaskin i sentrum på skogsmesse

Naturlig nok er storbrannen i Västermanlands län det store samtaleemnet på Mellanskogselmia som arrangeres i Sala denne helga. En mekanisk plantemaskin som vises på messa kan vise seg å bli sentral i fornyelsen av den utbrente skogen.

Les mer »

Gi kua en mikrofon!

Danske forskere vil sette en mikrofon på halsen til kua. Ikke for at den skal synge, men for at de skal finne ut når kua tygger drøv og hvor lenge.

Les mer »