Mye kjøring og handtgering på vendeteigen fører til redusert avling.
Mye kjøring og handtgering på vendeteigen fører til redusert avling.

Kun 86 % avling på vendeteigen

Avlingsnivået på vendeteigene er bare 86 prosent av avlingene inne på jordet, viser en forsøksserie utført av Annbjørg Ø. Kristoffersen ved NIBIO.

Publisert Sist oppdatert

Resultatet er verd å merke seg i og med at vi har mange små skifter i Norge. På et lite skifte utgjør vendeteigen forholdsvis mer av totalarealet enn på større skifter, presiserer Kristoffersen.

Det er heller ikke vanskelig å få øye på årsakene til avlingstapet på vendeteigene. Området er utsatt for mye kjøring. Bredden på vendeteigen avhenger av størrelse på traktor og redskap. Vanligvis er den 12-15 meter brei. Flere ganger med kjøring over samme sted øker faren for jordpakking. Forskeren peker særlig på den gjentatte kjøringa på vendeteigen i forbindelse med klargjøring av såbedet. Dessuten blir vendeteigen ofte brukt til flere andre operasjoner som øker presset på jorda: oppbevaring av rundballer, av- og påkjøring på jordet etc. Skygge fra trær og kratt bidrar til seinere opptørking langs åkerkanene, noe som er med på å forsterke utfordringene på vendeteigen.

Noe av hensikten med forsøksserien til Kristoffersen var å se på hvordan de ulike kornsortene oppførte seg på vendeteigen.

For å få svar på dette, kan du gå inn og lese hele NIBIO-rapporten fra forsøket her