Mye kjøring og handtgering på vendeteigen fører til redusert avling.
Mye kjøring og handtgering på vendeteigen fører til redusert avling.

Kun 86 % avling på vendeteigen

Avlingsnivået på vendeteigene er bare 86 prosent av avlingene inne på jordet, viser en forsøksserie utført av Annbjørg Ø. Kristoffersen ved NIBIO.

Publisert

Resultatet er verd å merke seg i og med at vi har mange små skifter i Norge. På et lite skifte utgjør vendeteigen forholdsvis mer av totalarealet enn på større skifter, presiserer Kristoffersen.

Det er heller ikke vanskelig å få øye på årsakene til avlingstapet på vendeteigene. Området er utsatt for mye kjøring. Bredden på vendeteigen avhenger av størrelse på traktor og redskap. Vanligvis er den 12-15 meter brei. Flere ganger med kjøring over samme sted øker faren for jordpakking. Forskeren peker særlig på den gjentatte kjøringa på vendeteigen i forbindelse med klargjøring av såbedet. Dessuten blir vendeteigen ofte brukt til flere andre operasjoner som øker presset på jorda: oppbevaring av rundballer, av- og påkjøring på jordet etc. Skygge fra trær og kratt bidrar til seinere opptørking langs åkerkanene, noe som er med på å forsterke utfordringene på vendeteigen.

Noe av hensikten med forsøksserien til Kristoffersen var å se på hvordan de ulike kornsortene oppførte seg på vendeteigen.

For å få svar på dette, kan du gå inn og lese hele NIBIO-rapporten fra forsøket her

Powered by Labrador CMS