Jønsberg er en av over 20 videregående skoler som tilbyr agronomiutdanning.
Jønsberg er en av over 20 videregående skoler som tilbyr agronomiutdanning.

Videregående skoler med agronomutdanning

Det er mer enn tjue videregående skoler over hele landet hvor du kan ta agronomutdanning. Vi har samlet dem her i en fylkesvis inndeling.

Publisert

Ordinær søknadsfrist til videregående skoler er 1. mars.

Akershus

Hvam videregående, Nes kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforbredende naturbruk
Vg 3 Påbygging til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.hvam.vgs.no
Telefon: 63 91 21 00
Besøksadresse: Hvamsallen 30, 2165 Hvam

Aust-Agder

Tvedestrand og Åmli VGS, avdeling Holt, Åmli kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.tvedestrand.vgs.no
Telefon: 37 19 66 50
Besøksadresse: Holt, 4900 Tvedestrand

Buskerud

Buskerud videregående skole

Vg 1 Naturbruk
Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg 1 Teknikk og industriell produksjon
Vg 2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Vg 2 Hest- og hovslagerfag
Vg 2 Arbeidsmaskiner
Vg 2 Kjøretøy
Vg 2 Byggteknikk
Vg3 Agronom (2+2)

Kontaktinfo:

Epost: --
Hjemmeside:http://www.buskerud.vgs.no/
Telefon: 32 22 21 00
Besøksadresse: Buskerudveien 134, Buskerud gård

Finnmark

Tana vgs, Tana kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Hest og hovslager
Vg 3 Landbruk (2+2)

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: http://www.tana.vgs.no
Telefon: 78 96 39 00
Besøksadresse: Birkelund 44, 9845 Deatnu/Tana

Hedmark

Jønsberg videregående skole, Stange kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.jonsberg.vgs.no
Telefon: 62 58 12 00
Besøksadresse: Jønsbergveien 272, 2335 Stange

Storsteigen videregående skole, Alvdal kommune

Vg 1 Naturbruk (med hest)
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.storsteigen.vgs.no
Telefon: 62 48 94 40
Besøksadresse: 2560 Alvdal

Hordaland

Voss videregående skule, Voss kommune

Vg 1 Landbruk
Vg 1 Hest
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.hordaland.no/nn-NO/skole/nyevossvgs/
Telefon: 57 30 76 00
Besøksadresse: Strandavegen 252, 5710 Skulestadmo

Møre og Romsdal

Gjermundnes vidaregåande skule, Vestnes kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.gjermundsnes.vgs.no
Telefon: 71 18 04 33
Besøksadresse: 6392 Vikebukt

Nordland

Mosjøen VGS avd. Marka, Vefsn kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: mosjoen.vgs.no
Telefon: 75 65 41 00
Besøksadresse: Marka, 8658 Mosjøen

Sortland vgs, avdeling Kleiva, Sortland kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Naturbruk
Vg 3 Naturbruk (fra høsten 2018)

Kontakt:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: sortland.vgs.no
Telefon: 75 65 57 20
Besøksadresse: Kleiva, 8405 Sortland

Oppland

Lena-Valle VGS, avdeling Valle, Østre Toten kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.opplandvgs.no/valle-vgs/
Telefon: 61 14 33 50
Besøksadresse: 2850 Lena

Oslo

Natur videregående skole, Oslo kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.natur.vgs.no
Telefon: 22 90 86 00
Besøksadresse: Strømsveien 323A, 1081 Oslo

Rogaland

Øksnevad vidaregåande skole, Klepp kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfaget
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.oksnevad.vgs.no
Telefon: 51 78 80 00
Besøksadresse: Jærveien 990, 4352 Kleppe

Tveit vidaregåande skule, Tysvær kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.tveit.vgs.no
Telefon: 52 77 48 50
Besøksadresse: 5560 Nedstrand

Sogn og Fjordane

Mo og Øyrane vidaregåande skule, Førde kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg1 Naturbruk, hesterettet
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk og husdyrhold
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.moy.vgs.no
Telefon: 57 63 73 00
Besøksadresse: Øyravegen 1, 6801 Førde

Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland kommune

Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk, økologisk (agronom)

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.sjh.no
Telefon: 57 63 26 50
Besøksadresse: 5745 Aurland

Telemark

Nome videregående skole avd Søve, Nome kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.nome.vgs.no
Telefon: 35 91 87 00
Besøksadresse: Søvevegen 12, 3830 Ulefoss

Troms

Senja videregående skole (Gibostad), Lenvik kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 natrubruk (marin)
Vg 2 Hest- og hovslager
Vg 2 Landbruk og gartneri
Vg 3 Naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.senja.vgs.no
Telefon: 77 85 28 52
Besøksadresse: Gisundveien 9, 9372 Gibostad

Trøndelag

Skjetlein videregående skole, Trondheim kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.skjetlein.vgs.no
Telefon: 72 81 13 40
Besøksadresse: Skjetleinvegen 114 7083 Leinstrand

Øya videregående skole, Melhus kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.oya.vgs.no
Telefon: 920 92 041
Besøksadresse: Kvålsvegen 133, 7228 Kvål

Val videregående skole, Nærøy kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.val.vgs.no
Telefon: 74 38 90 00
Besøksadresse: 7970 Kolvereid

Gi beskjed om endringer

Finner du noen feil i oversikten? Skoler som mangler? Gi oss beskjed, så retter vi det opp.

Mære landbruksskole, Steinkjer kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.maere.no
Telefon: 74 17 04 30
Besøksadresse: 7710 Sparbu

Vest-Agder

KVS-Lyngdal, Lyngdal kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfaget
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.kvslyngdal.no
Telefon: 38 30 06 00
Besøksadresse: Rosfjord, 4580 Lyngdal

Søgne vgs, Søgne kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Hest og hovslager
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Anleggsgartner
Vg 3 Naturbruk (Studiekompetanse og 2+2)

Kontakt:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: sogne.vgs.n
Telefon: 38 05 47 00
Besøksadresse: Søgnetunet 3, 4640 Søgne

Vestfold

Melsom vgs, Sandefjord kommune

Vg1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartner
Vg 2 Hest og hovslager
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Agronom

Kontakt:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: mvs.vgs.no
Telefon: 33 36 39 00
Besøksadresse: Melsomvikveien 180, 3159 Melsomvik

Østfold

Tomb VGS, Råde kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg 1 Teknikk og industriell produksjon
Vg 1 Studiespesialisering
Vg 2 Studiespesialisering
Vg 2 Heste- og hovslagerfaget
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Byggteknikk
Vg 2 Kjøretøy (lette)
Vg 2 Anleggsteknikk
Vg 3 Studiespesialisering
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.tomb.no
Telefon: 69 28 30 00
Besøksadresse: Tomballeen 7, 1640 Råde

Kalnes videregående skole, Sarpsborg kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: [email protected]
Hjemmeside: www.kalnes.vgs.no
Telefon: 69 13 60 00
Besøksadresse: Sandtangen 85, 1712 Grålum