Tokvam Snowshow

Tokvam Snowshow – en møteplass for snø-entreprenører 22 -23 mars.

Publisert Sist oppdatert

Tokvam Snowshow er et arrangement som retter seg mot entreprenører som driver vintervedlikehold som brøyting og strøing med traktor, hjullaster eller mindre spesialmaskiner.

– Denne gruppen med entreprenører som driver veivedlikehold faller litt mellom flere stoler i forhold til bransjeorganisasjoner og foreninger. Dermed er det også mangel på gode møteplasser for denne delen av bransjen. Tokvam ønsker å gjøre noe med det og vil i 2019 arrangere historiens første Snowshow som skal etableres som et fagarrangement og en møteplass spesialisert for denne gruppen vedlikeholds-entreprenører.

I pressmeldingen fra Tokvam leser vi også at de kommer flere eksterne foredragsholdere som skal snakke om temaer som er myntet på denne målgruppen. Blant annet; Klimaendringer og ekstremvær av Annie Sandquist fra Sveriges Metrologiske Institutt, Fremtidsmuligheter og Internet of things av Boch Rexroth, Kan vi strø og brøyte smartere av Alex Klein-Paste fra NTNU og Fremtiden i planlegging av veivedlikehold av Finn Kristian Tokvam.

Ellers lokker de med festmiddag, konsert og stand-up show. Dag 1 av arrangementet finner sted i Gjøvik Olympiske Fjellhall med flere foredrag, workshops, minimesse og demonstrasjoner, mens dag 2 er ved Tokvam-fabrikken, der det blir mulighet for prøvekjøring, demonstrasjoner og omvisning på fabrikken.