Unngå "tinder-treff" i trafikken

Tinder, gafler og andre utstikkende redskaper i traktorfronten er farlige langs vegen. De kan skade andre trafikanter. Med et deksel over gaflene gjør Olav Stenvadet vegkjøringen litt tryggere.

Publisert

Olav Stenvadet på Namnå i Solør dyrker ca 600 dekar poteter. Produksjonen foregår på både egen og leid jord, så det blir endel flytting på riks- og fylkesveger mellom teigene. Settepotetene oppbevares i 800 kg's kasser, og som så mange andre har Olav en sidetippende gaffel for å tømme kassene oppi settemaskinen.

Statens Vegvesen er ikke særlig begeistret for utstikkende gafler i høyde med hverken person- eller lastebiler. Hvis lasteren heves så høyt at gaflene kommer opp i ufarlig høyde, blir traktoren mer ustabil. Det har blitt nevnt som et alternativ å vinkle gaflene loddrett nedover, men Olav har tippegaffelen på en hjullaster som ikke klarer å tilte gaffelen så langt framover. Og i den høyden kommer også lasterarmene så høyt at de skjermer for sikten framover. -Skal gaflene tas av lasteren for hver etappe på vegen blir det mange av- og påkoblinger, så derfor laget jeg likegodt et skydd over gaffeltindene, sier Olav.

Mindre trafikkfarlig

Når gaflene er gjemt er de mindre farlige for tohjulinger og myke trafikanter.
Når gaflene er gjemt er de mindre farlige for tohjulinger og myke trafikanter.

Flere lokale bondelag har den siste tida arrangert trafikksikkerhetsdager i samarbeid Statens Vegvesen. På en slik dag luftet Olav tanken om en gaffelbeskytter for en av kontrollørene i vegvesenet. Ville en slik løsning bli godkjent i en kontroll? Olav fikk til svar at beskytteren i få fall måtte være så kraftig at gaffelspissene ikke bare stakk hull tvers gjennom platene ved et sammenstøt. Derfor ligger det et 10 mm tjukt flattstål på innsida av framveggen, foran gaflene. Ellers er det meste av kassa sveist sammen av 3mm tjukke stålplater. For synlighets skyld er den lakkert svart og gul. -Skal den forbedres ytterligere er det jo enkelt å sette på den både lys og forskriftsmessige reflekser, sier Olav. Spørsmålet er bare hvilken forskrift han skal følge, for det finnes ikke noe klart regelverk for utformingen av slike beskyttere.

De to settskruene i bakkant hindrer at beskytteren faller av
De to settskruene i bakkant hindrer at beskytteren faller av

Enkel å feste

Når Olav skal ut på vegen med tippegaffelen foran stikker han bare gaffelbeina inn i to kanaler på baksida av "støtfangeren". For å hindre at den glir av gaflene strammer han til to settskruer.
De fleste av oss har vel erfart at det må være enkelt, ellers blir det ikke brukt.

Ikke lokal masseproduksjon

-Statens Vegvesen oppfordret oss til å prøve så godt vi kunne og bruke sunn fornuft, i stedet for å bare gi blaffen, late som ingenting og kjøre. Jeg sveiste bare sammen kassa en kveld jeg ikke hadde noe spesielt å gjøre. Da har jeg i allefall gjort et forsøk, sier Olav. Han liker å sveise og bygge egne konstruksjoner i verkstedet, men vil ikke starte produksjon av gaffelvern.
-Denne er bare til bruk på min egen gaffel. Skal et slikt produkt ut i salg må det jo testes, godkjennes og CE-merkes, så det blir ikke aktuelt, sier han.


Powered by Labrador CMS