Bedre Gardsdrift 5/2016

På 80-tallet skimtet du den i Kvernelands plogbrosjyrer, - en midjestyrt White-traktor som dro store semiploger på Jæren. Nå gjør amerikaneren nytte for seg i harving ved Mjøsa. Se hva du kan lese om i Bedre Gardsdrift 5/2016 her.

Publisert

Leder: Tilbake til leilendingslandbruket
« Moderne bønder er vår tids leilendinger. ”Bli større!” roper myndighetene. Og bøndene svarer med å bygge nye fjøs, i stadig større grad basert på leid kvote og leid areal, både til gras og gjødsel.»
Les lederartikkelen her

Gardsanalyse
Storsatsing på sau i Nordland
På bureisingsbruket Krokan gård i Innhavet driver Ragnhild og Finn Engan med 450 vinterfôra sau i et område sterkt plaget av rovdyr. Den store lidenskapen er gjeterhunder.

BG-prøvekjører Kubota M7171 KVT
Overbeviser på det viktigste
De etablerte traktorleverandørene har grunn til å ta utfordreren Kubota M7 seriøst. Den innfrir der det teller mest, men Kubota må lære seg hva «Premium» betyr.

Kubota girer opp
Kubota har mål om å øke sin markedsandel på traktorer i Norge fra to til 10 prosent. Det skal nye modeller, flere forhandlere og bedre markedsføring sørge for.

Maskiner og teknikk

Nøtteknekker prøver grønt
Hovedpremien i BGs julenøtter var en John Deere 6110 MC til fri bruk i fire uker. For Ole Jakob Skovli fra Enebakkneset ble det en uvant farge på traktoren i våronna.

Så forskjellig er virkningsgraden
Alle ledende traktorprodusenter tilbyr i dag trinnløse transmisjoner, men konstruksjonene varierer stort. Det samme gjør virkningsgraden, viser testresultater fra DLG testsenter.

Prærietraktor på Hedmarken
På 80-tallet skimtet du den i Kvernelands plogbrosjyrer, - en midjestyrt White-traktor som dro store semiploger på Jæren. Nå gjør amerikaneren nytte for seg i harving ved Mjøsa.

Bredt og trafikksikkert fra Tume
Med Draco 4000 tilbyr Tume en mekanisk kombimaskin med fire meter arbeidsbredde og tre meter transportbredde.

Ny hverdag med fingertuppstyring
Sigbjørn Haug sliter med skulderproblemer, og har fått en ny og bedre arbeidssituasjon med EikSteer. Han er fornøyd med selve styringen, men savner vendegirsbetjening og full integrering i Fendten.

Sjekk sylinderkvaliteten!
Roar Heggstad parkerte dumperhengeren med hevet plan. Resultatet ble rustbrune og ødelagte stempelstenger.

Exactfeeder held ikkje mål
Den skal vere kraftigare enn Serigstads tradisjonelle rundballekuttar, men Helge Olav Nedrebø er langt frå nøgd med rivaren og tilhøyrande transportband.

Presisjonslandbruk

Isobus for alle
Du trenger slett ikke kjøpe ny traktor for å bruke Isobus-redskaper. Med Reichhardts modulære Iso Fit kan du ettermontere Isobus på praktisk talt alle traktorer uansett alder og merke.'

Robotdrone skal passe sauene
Møre UAS og Findmysheep har utviklet et drone-basert system for tilsyn og sanking av sau på beite.

Planteproduksjon: Potet

Lever for og av kvalitet
Uten vernetoll eller importrestriksjoner er det fri konkurranse på det svenske potetmarkedet. Det tvinger svenske produsenter til å tenke kvalitet og effektivitet i alle ledd.

Store avlinger krever riktig gjødsling
I løpet av 15 år har Kristian Willman økt potetavlingene med 60 prosent. Forbedringen skyldes summen av mange små grep, men gjødslingen er kanskje det viktigste.

Lover og regler

Store skiltproblem ved bruktimport
Alle traktorane Ove Digernes importerer kjem frå EØS-området og har vore registrerte i sitt første heimland. Likevel strevar han fælt med å få norske skilt.

Vegdirektoratet: – Skal gå utan problem
Så sant traktoren har EF-typegodkjenning, treng vi berre å sjekke at identiteten er korrekt, seier Espen Andersson i Vegdirektoratet.

Bonde-juss

Pristaket heves – men fremdeles priskontroll
Stortinget bestemte tidligere i år at det ikke skal være priskontroll ved overtakelse av eiendommer med beboelig bolighus, så lenge prisen ikke overstiger 3,5 millioner kroner.

Odelsdom skaper forvirring
Et barnebarn får ikke ta odelsgarden på odel fordi bestefaren først solgte eiendommen til en onkel av barnebarnet. Tingretten mener at det da er onkelen som er «siste eigar» og ikke bestefaren.

Hus, tun og hage

Ett batteri – mange redskaper
Flere og flere produsenter tilbyr nå batteridrevne hageredskaper hvor ett og samme batteri passer til alle produktene.

Stuehagene i nord
I boka «Hager mot nord» får vi et innblikk i den nordnorske hagekulturen gjennom tre århundrer. Vi velger å dvele ved hagene til de små gardene og brukene – de såkalte stuehagene.

Høytrykksvasker og vasketips
Høytrykksvaskeren er et viktig og uunnværlig redskap for mange. Her viser vi noen tips i både bruk og ettersyn av maskinen.

Enkelt i nytt båsfjøs
På Haugen Nordre i Vågå har de doblet melkekvoten i båsfjøset fra 2010. Nå starter prosessen mot nytt løsdriftsfjøs

Trinnsvis utbygging fra bås til robot
Gjennom tre på- og ombygginger er båsfjøset fra 50-tallet blitt hjertet i et velfungerende melke- og oksefjøs.

Forsikring av et uønsket bygg
Hva gjør du om båsfjøset brenner ned og loven forbyr deg å bygge det opp igjen?

Jordleigeprisane går opp
Mens jordbruksarealet går ned, går jordleigeprisane opp.

Forbereder seg på EU
Tyrkia har 76 millioner innbyggere og er et av få land som er selvforsynt med mat. For å modernisere landbruket gis det rentefrie lån og store subsidier.

Antibiotika-ruker slipper ut mer metan
Kyr som behandles med antibiotika slipper uten nesten dobbelt så mye metan gjennom gjødsla enn ellers.

Mjølkemaskinens historie del XI
Hvordan blir morgendagens mjølkeutstyr?
Hva er det som venter oss av teknologiske nyvinninger i framtidas fjøs? Vi har spurt de fire største leverandører av mjølkeutstyr i Norge om hva de ser i krystallkula.

Motorsagmannen
John Holtet har 200 eldre motorsager i alle farger og fasonger som han har kjøpt på markeder og messer i Norge og Sverige.

Småmiks
Nytt og nyttig, stort og smått

Småsmart
Enklere traktordag med sjølsmidde praktiske detaljer

Veteranen
B.M.B. President, 1952-modell

Bedre gardsdrift kommer ut ti ganger i året, og er Norges eneste frittstående landbruksfagblad. Vi fokuserer på teknikk, økonomi og vedlikehold, og har reportasjer fra hele landet. Årlig har vi minst 30 sider traktortester og 25 sider gardsanalyser.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Bedre gardsdrift kommer ut ti ganger i året, og er Norges eneste frittstående landbruksfagblad. Vi fokuserer på teknikk, økonomi og vedlikehold, og har reportasjer fra hele landet. Årlig har vi minst 30 sider traktortester og 25 sider gardsanalyser.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller -utgaver av bladet

Powered by Labrador CMS