Det utbedres flere kilometer med eldre skogsbilveier enn det ferdigstilles nye. Foto: colourbox.com
Det utbedres flere kilometer med eldre skogsbilveier enn det ferdigstilles nye. Foto: colourbox.com

100 km nye skogsbilveier

I 2017 ble det ferdigstilt 100 kilometer nye skogsbilveier, mens 400 kilometer gammel vei ble bygd om.

Publisert Sist oppdatert

Sjøl om det bygges lite med nye skogsbilveier sammenliknet med 1960-åra, har antall bygde kilometer nesten blitt fordoblet siden 2005, skriver Statistisk sentralbyrå. I 60-åra ble det i snitt bygd 1300 kilometer nye skogsveier hvert år. To tiår etterpå var dette tallet sunket til under 800 kilometer årlig. På 90-tallet bremset nybygginga kraftig opp.

878 kroner per meter vei

Totalt ble det ferdigstilt skogsveier for 267 millioner kroner i 2017. Det er én million kroner mindre enn året før. Offentlige tilskudd dekket 92 millioner kroner av de totale byggekostnadene. Nye helårsbilveier og sommerbilveier bygd med offentlige tilskudd kostet i gjennomsnitt 878 kroner per meter, opplyser Statistisk sentralbyrå..

Færre traktorveier

Bygging av traktorveier hadde sin storhetstid på 1970- og 80-tallet. Fra 1971 steg den årlige bygginga av traktorbilveier fra tusen kilometer i året til over 2000 kilometer i 1989. Også her stoppet denne utviklinga på 90-tallet med hogstmaskinene og entreprenørenes inntog.

I 2017 ble det bygd 172 kilometer med nye traktorveier.