Veteran i sving i skogen

I Bedre Gardsdrift nummer 2/15 kan du lese om Edvard Kraabøl og hans 40 år gamle Kockum skogsmaskin. Her kan du se en film av maskinen i drift.

Publisert