Skogplantinga har økt jevnt og trutt i areal de siste sju åra. Foto: colourbox.com
Skogplantinga har økt jevnt og trutt i areal de siste sju åra. Foto: colourbox.com

Skogplantinga i siget

I 2018 økte arealet som ble plantet til med 7,7 prosent fra året før. 205 793 dekar skogareal fikk 37 746 000 nye planter i fjor.

Publisert

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det har vært en jevn årlig vekst i tilplantet areal fra 2011. Ikke overraskende står Innlandet og Trøndelag for over halvparten av nyplantingene.

Markberedning

Markberedning viste også gode takter i 2018 og økte med 14,4 prosent i forhold til 2017. Totalt ble 71 295 dekar gjenstand for behandling. Tidligere fylke Hedmark sto alene for over 45 000 av dekarene.

Gjødsling

I 2018 ble 56 484 dekar skogareal gjødslet. Det er en nedgang på 38 prosent i forhold til året før.

Ungskogpleie

Også ungskogpleie avtok i 2018 og ble utført på 239 912 dekar, en nedgang på 10,9 prosent fra 2017. Det er det laveste tallet som er registrert de siste 10 årene.

Kjemisk rydding

Kjemisk rydding og ugraskontroll ble utført på 2 633 dekar sist år, noe som er en nedgang på 35,3 prosent fra forrige året.