Her fra et motorsagkurs i regi av foreningen «Kvinner i skogbruket». Foto: Kirsten Engeset.
Her fra et motorsagkurs i regi av foreningen «Kvinner i skogbruket». Foto: Kirsten Engeset.

Kvinnene eier mer skog

En god nyhet på Kvinnedagen: Andelen kvinner som eier skog er doblet siden 1979.

Publisert

I dag er hver fjerde skogeier kvinne. Mange av eiendommene er imidlertid små og eierne eldre, skriver Nibio. Det norske skogbruket har tradisjonelt vært mannsdominert. Men stadig mer skog kommer på kvinnehånd. I 1979 var hver tiende skogeiendom eid av en kvinne. I 2014 var hver fjerde skogeiendom eid av en kvinne.

Eier hver tredje av de små skogeiendommene

- Det er fremdeles slik at menn eier de største eiendommene, forteller Trond Amund Steinset, som arbeider på Seksjon for primærnæringsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

Det er færre kvinner som står som eiere av de største skogeiendommene. Mens det er slik at kvinner eier nesten hver tredje av de små eiendommene, eier de bare litt over hver femte av de største.

Et stykke igjen til likestilling

Det er dessuten de eldste, de over 60 år, som utgjør den største andelen av kvinnelige skogeiere.

- Så selv om kvinner eier mer skogeiendom nå enn for 35 år siden, så er det likevel et langt stykke igjen til likestilling mellom kjønnene, påpeker Steinset.

Det som imidlertid bidrar mest til økningen i andelen kvinnelige skogeiere er over dragninger som følge av dødsfall.

Statistikken forteller ikke hele sannheten

- Kvinner lever i gjennomsnitt lengst, og dermed er det en overvekt av kvinner som blir eier ved tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo når en av ektefellene dør, forklarer Steinset.

Det er likevel flere kvinner som eier skog enn det skogstatistikken i første omgang viser. Når skogstatistikerne summerer opp tallet på enkeltpersoner som eier skog aleine eller sammen med andre, kommer de til i alt 158 000 personer. Over 50 000 av disse er kvinner. Det betyr at hver tredje skogeier er en kvinne.