For første gang på over ti år ble det hogd mindre tømmer i 2020 enn i året før. Foto: Bo Hansen
For første gang på over ti år ble det hogd mindre tømmer i 2020 enn i året før. Foto: Bo Hansen

Korona tok tømmerhogsten

For første gang siden 2009 ble det i fjor hogd mindre tømmer enn året før. Korona-utbruddet får skylda.

Publisert

I 2020 ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke for salg. Det er en nedgang på 775 000 kubikkmeter sammenliknet med 2019. Det melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

Tok seg opp mot jul

En viktig årsak til nedgangen i 2020 er at hogsten mange steder stoppet helt opp i april på grunn av usikkerhet knyttet til pandemien. Trelastlagrene var allerede ganske store, og sagbrukene var redde for å bygge opp enda større lagre. Resultatet ble at mange hogstmaskiner ble stående noen uker. Dermed ble hogstkvantumet våren 2020 langt lavere enn året før, forklarer SSB.

I tillegg var hogstkvantumet i høst lavere enn året før. I siste del av 2020 steg sagtømmerprisen igjen, og hogstkvantumet på slutten av året nærmet seg nivået fra rekordåret 2019.

60 kroner mindre per kubikk

Skogeierne fikk også dårligere betalt for tømmeret i 2020 enn i året før. I gjennomsnitt var tømmerprisen på 375 kroner i 2020, mens snittet for 2019 var 435 kroner.

Nedgangen i pris startet allerede våren 2019 da industrien fikk stadig større trelastlagre. Det førte igjen til lavere massevirkepriser fra sommeren 2019. Både prisen på sagtømmer og massevirkes fortsatte å falle i 2020.

Eksporten ned

Eksporten av tømmer var på nesten 3,6 millioner kubikkmeter i 2020. Det er to prosent mindre enn i 2019. Massevirket utgjorde 64 prosent av eksporten.

Noe av nedgangen i eksporten skyldes stort tilfang av billeskadet gran og vindfall-tømmer i Europa.

Powered by Labrador CMS