Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

18 447 skogeiere gikk i pluss

I 2018 var det gjennomsnittlige driftsresultatet i skogbruket 49 000 kroner for de 18 447 skogeierne som gikk med overskudd, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flest skogeiere med positivt driftsresultat finner vi blant dem som har eiendommer i størrelsesorden 500-999 dekar. De 4206 skogeierne i denne gruppen var også dem som lå nærmest landsgjennomsnittet med et driftsresultat på 44 000 kroner.

De 52 skogeierne som har eiendommer på 20 000 dekar og mer hadde et driftsresultat på 557 000 kroner i snitt.

I motsatt ende av skalaen finner vi de 1491 skogeierne med eiendommer fra 25- 99 dekar. For disse var gjennomsnittlig driftsresultat 23 000 kroner.

Av fylkene er det fortsatt Hedmark som topper lista med 84 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat.

Se mer statistikk og tallene for ditt fylke hos SSB her!