Heller gjødsle skog enn å ha penger i banken, er oppfordringen til skogeierne. Foto: Atle Veddegjerde, Viken Skog
Heller gjødsle skog enn å ha penger i banken, er oppfordringen til skogeierne. Foto: Atle Veddegjerde, Viken Skog

Skoggjødsling er god butikk

Har du pengene i banken får du toppen et par prosent i rente. Gjødsling av skog derimot gir opp mot 30-40 prosent.

Publisert

– Gjødsling er et helt hinsides lønnsomt tiltak dersom du bruker riktig mengde og på riktig type skog, sier Atle Veddegjerde, skogkonsulent i Viken Skog, til nettstedet forskning.no. Han får støtte av skogforsker Kjersti Holt Hanssen ved NIBIO, som understreker at det er svært viktig å velge ut de riktige trærne som skal gjødsles.

15 kg N per dekar

Gjødslinga skjer fra helikopter og starter så snart trærnes vekstsesong er i gang, i midten av juni og ut august.

– Gjødseltypen som brukes er Yaras OPTI-KAS Skog med en fast dosering på 55 kilo per dekar. En slik dose inneholder 15 kilo nitrogen per dekar, og i barskog vil det kunne gi omtrent 1,5 kubikkmeter ekstra tilvekst per dekar i løpet av en tiårsperiode, forteller Veddegjerde, som har jobbet med skoggjødsling siden 1990-tallet.

Han ser mange fordeler med helikoptergjødsling, sjøl om det er en del logistikk som skal på plass før helikopteret kan lette.

– Helikopterpiloten gjødsler etter GPS basert på datafiler som vi har utarbeidet og arealtegnet med svært stor nøyaktighet, forklarer Veddegjerde.

Gjødsle 10 år før hogst

Skogforsker Kjersti Holt Hansen ved NIBIO understrekker at du får flest ekstra kubikkmeter og best økonomi når du gjødsler friske, velstelt gran- eller furutrær på middels god bonitet omtrent ti år før bestandet skal avvikes. Du skal bare passe på å ikke gjødsle nær vann og vassdrag eller i områder med spesielle miljøverdier. I Sør-Norge er det satt et tak for hvor mye du kan gjødsle med klimatilskudd av hensyn til faren for redusert vannkvalitet, forteller skogforskeren.

Karbonfangst på kjøpet

I tillegg til den åpenbare effekten av gjødslinga, er det en annen dimensjon som kommer som en bonus:

– Gjødsling gir en positiv klimaeffekt ved at trærne binder mer CO2 fra lufta. Samtidig kan tømmeret brukes til å erstatte mindre klimavennlige materialer. Det lønner seg også økonomisk for skogeieren. Men det gjelder å velge riktige trær for gjødslingen, forteller skogforsker Kjersti Holt Hanssen ved NIBIO til forskning.no avslutningsvis.


Skoggjødsling

Gjødsling av skog gir økt vekst og økt CO2-fangst.

I 2016 ble det gjødslet i overkant av 80.000 dekar og fordelt drøyt 11 millioner kroner i tilskudd.

Gjødslingen skal utføres slik at den har minst mulig negativ påvirkning på miljøverdiene.

(Kilde: NIBIO/forskning.no)