Bytte av fottøy og overtrekkstøy er å anbefale når folk utenfra er inne i fjøset. Foto: colourbox.com
Bytte av fottøy og overtrekkstøy er å anbefale når folk utenfra er inne i fjøset. Foto: colourbox.com

Økt smittepress

Det florerer en del smittsomme sjukdommer på storfe rundt om i landet. Geno ber deg ta grep.

Publisert

Geno påpeker at du sjøl er smittevernsjef i egen besetning og skisserer en del tiltak du kan gjøre for å unngå at smittsomme sjukdommer når dyra dine. Smittesluser og overtrekksklær er sentrale stikkord når veterinærer, servicefolk, dyrebilsjåfører og andre skal inn i besetninga. Sågar de som bor på garden bør gå gjennom smitteslusa, råder Geno. Etter utenlandsreiser gjelder karanteneregler.

Her kan du sjøl lese om praktiske løsninger for smittebeskyttelse