Den nye tørråtesoppen er mer krigersk av natur og angriper flere potetsorter og lar seg ikke så lett stoppe av kjemiske midler. Illustrasjon: colourbox.com
Den nye tørråtesoppen er mer krigersk av natur og angriper flere potetsorter og lar seg ikke så lett stoppe av kjemiske midler. Illustrasjon: colourbox.com

Tøff tørråte-variant nådd Norge

En ny genetisk variant av tørråte, kalt EU_41, er kommet til landet. Den er mer aggressiv enn de soppene vi er vant til, skriver Nibio.

Publisert

Den nye tørråtesoppen har også en høyere sporeproduksjon og kan angripe flere potetsorter med resistensgen mot tørråte, forteller forsker Håvard Eikemo ved Nibio. Han forklarer videre at tørråten i Norden alltid har hatt en større genetisk variasjon enn sørover i Europa. Tidligere er det ikke funnet genotyper med økt aggressivitet eller redusert sensitivitet for kjemiske midler i Norge. Slike kloner finnes det flere av på kontinentet. I 2013 kom EU_41, til Danmark og tre år seinere ble den funnet på tre ulike felt i Norge.

Utfordrer dagens plantvernmidler

Dersom den nye tørråtesoppen får spre seg, kan vi risikere at en potetsort som tidligere var resistent mot tørråte, blir mottakelig, eller at et tidligere effektivt plantevernmiddel ikke lenger kan brukes.

- Sjøl om EU_41 ikke er resistent mot kjemiske midler, kan angrep fra denne genotypen bli mer alvorlig enn det vi er vant til. I Danmark var det sterke angrep av denne genotypen i 2017 til tross for intensiv bruk av kjemiske midler, poengterer Eikemo.

Farvel til Reglone

Fagkoordinator for potet i Norsk landbruksrådgiving, Borghild Glorvigen, peker på at det er viktig å ha flere ulike plantevernmidler å spille på for å unngå å utvikle resistens.

- Med forbud mot Reglone fra neste år må en regne med økt bekjemping av tørråte fram mot høsting, sier Glorvigen i artikkelen fra Nibio.