Du  kan trygt spise norsk mat uten å være redd for å få i deg rester av plantevernmidler. Illustrasjon: colourbox.com
Du kan trygt spise norsk mat uten å være redd for å få i deg rester av plantevernmidler. Illustrasjon: colourbox.com

Norsk mat holder seg rein

For andre år på rad er det ikke funnet rester av plantevernmidler i norske matvarer som overskrider grenseverdiene, melder NIBIO.

Publisert Sist oppdatert

Totalt ble det tatt 364 prøver av norske varer og 791 prøver av importerte varer i 2018. Alle de norske prøvene var innafor godkjente grenser. I importvarene var det overskridelser i 1,5 prosent av prøvene.

Det er NIBIO på oppdrag fra Mattilsynet som utfører analysene av matvarene for rester av kjemiske plantevernmidler. Det jaktes på 405 ulike stoffer.

– I 66 prosent av de norske varene var det ingen målbare rester. Blant de importerte varene gjaldt dette bare 37 prosent av prøvene, forteller avdelingsingeniør Randi Bolli i NIBIO.

To stolte generalsekretærer

Generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, er stolt over at næringa produserer giftfri mat.

– Det er strenge krav til hvilke plantevernmidler bonden kan bruke, når de kan brukes og hvordan de kan brukes. Vi skal kontinuerlig jobbe for minst mulig bruk av plantevernmidler og at andre metoder brukes når det er mulig, slik også regelverket krever.

Generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund henger seg på:

– Jeg er stolt av at næringen legger så stor innsats og ære i mattrygghet, kvalitet og bærekraft i sin produksjon. Resultatene i undersøkelsen beviser dette. Jeg håper budskapet når fram og bidrar til at det spises mer norske grøntprodukter, fortsetter hun.

Over 40 år med overvåking

Overvåkingsprogrammet har pågått siden 1977. Generelt er det funnet svært få overskridelser i norsk mat, men enkelte tilfeller har vist at overvåking er nødvendig. Resultatene avslører at 2018 blir det andre året på rad helt uten overskridelser i norske produkter.