Sensorer myntet på storfe kan nå også brukes på småfe fordi sensorene er blitt så små og nette. Foto: IceRobotics
Sensorer myntet på storfe kan nå også brukes på småfe fordi sensorene er blitt så små og nette. Foto: IceRobotics

Parasitt-sensor for sau

Svenske forskere har testet to sensorer i håp om å finne automatiske målemetoder som avdekker forekomst av parasitter hos sau og lam.

Publisert Sist oppdatert

Det er forskere på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som har prøvd ut de to kommersielle sensorene IceTag/IceQube og IceRobotics på beitende søyer og lam. Sensorene er i utgangspunktet ment for storfe, men i og med at sensorene etter hvert er blitt så små og lette, kan de også brukes på småfe. Sensorene festes på leggen til dyra.

Til å stole på

Data fra sensorene; så som aktivitet, ligge-/ståtid og antall skritt, ble sammenliknet med videoopptak hvor dyrenes oppførsel ble bedømt av trente observatører. Sammenlikningene ble så statistisk analysert for å se hvor godt sensorene fungerte.

Resultatet viste at begge sensorene var pålitelige, men at IceQube var å foretrekke på grunn av at den var liten og nett.

Avvenningsalder viktig?

Hensikten med forsøkene var å se om sensorene kan brukes for å påvise infeksjon med beitebårne parasitter hos lam som vokser. De foreløpige resultatene viser at en pågående infeksjon påvirker aktiviteten til dyra, men det er behov for å analysere resultatene ytterligere framover.

Forskerne vil også forsøke å finne ut om alder ved avvenning hos lammene påvirker forekomsten av mage- og tarmparasitter.

Les mer om forsøket her