Opolagra

Opole, Polen

5. - 7. juni 2020

Utendørs messe med maskiner og dyr

www.opolagra.pl