Opolagra

Opole, Polen

4. - 6. september 2020

Utendørs messe med maskiner og dyr

www.opolagra.pl