Ny sjanse til å bli agrotekniker

Fagskolen Innlandet tar igjen inn nye studenter til studiene planteproduksjon og entreprenørskap.

Publisert

Fagskolen Innlandet har opptak kun annethvert år til disse studiene, og i år har du igjen muligheten til å søke.

Bli agrotekniker

Studiet Planteproduksjon og driftsledelse gir kunnskap du kan ta i bruk både som bonde, rådgiver og fagarbeider. Studiet Natur- og kulturbasert entreprenørskap skal sikre studentene ferdighetene som kreves for å etablere, utvikle og drifte egen bedrift, gjerne basert på gardens ressurser.

Nytt av året er at det blir mulighet til å studere økologisk jordbruk også, så sant studiet blir godkjent. Avgjørelsen skulle komme før jul, men fagskolen venter fremdeles på endelig godkjennelse. Gitt at studiet blir godkjent, vil da samlingene foregå både på Hvam i Akershus og Sogn Jord- og hagebruksskole i Sogn og Fjordane.

Studentmiljø

Fagskole er en høyere utdanning rettet mot yrkesfagene. Utdanningen går over to år, med rundt ti samlinger i året.

– Vi opplever at det er positivt at det skapes et miljø hvor studentene kan dele sine erfaringer og kunnskap, sier Liv Marit Strupstad, koordinator for entreprenørskaplinjen og planteproduksjon og driftsledelse på Hvam.

Teori til praktikere

Det er lagt inn tid for en rekke gardsbesøk under studiene, men ekskursjonene tar en mer observerende form enn praktisk rettet arbeid. Det forutsettes at studentene allerede har den praktiske erfaringen inne. For å vurderes som søker må du enten ha gått naturbruk tidligere eller ha minst fem års erfaring tilsvarende naturbruk.

– Vi skal gi praktikerne mer teoretisk kunnskap, sier Strupstad.

Fristen for å søke er 15. april. Studiene har 20 plasser hver. Dersom det fremdeles er ledige plasser etter fristen, er det løpende opptak til studiet fram til studiestart.

Hva er fagskole?

  • Fagskole er en yrkesrettet høyere utdanning.
  • Utdanningen krever ikke generell studiekompetanse.
  • For å være relevant som søker til studiene for agroteknikere, må ha enten ha fullført naturbruk på videregående skole eller ha minst 5 års relevant erfaring, såkalt realkompetanse.
  • Fagskolen Innlandet er landets største fagskole.
  • Fagskolen Innlandet startet med studier innen landbruk først i 2013.