Nibio oppretter nytt senter for presisjonsjordbruk

Nibio vil øke satsingen på presisjonsjordbruk og robotisering på Apelsvoll de neste årene.

Publisert Sist oppdatert

I den forbindelse har de nylig etablert Senter for presisjonsjordbruk. Her skal de blant annet arbeide videre med metodikken for presisjonsgjødsling; de skal styrke satsingen på avansert landbruksteknologi som automatisering, autostyring og styresystemer for redskap; og de skal arbeide med utviklingen av landbruksroboter.

– Formålet med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode, sa Audun Korsæth da han annonserte nyheten under maskindagen på Apelsvoll forrige uke.

Korsæth er leder for det nye senteret. Avdelingen har i dag ti ansatte, men planen er nå å utvide.

I tillegg til det internasjonale samarbeidet de allerede har med ulike institusjoner og teknologibedrifter, skal de også samarbeide tett med interesserte gårdbrukere.