Delo 600 ADF er ei ny syntetisk motorolje
Delo 600 ADF er ei ny syntetisk motorolje

Sørger for frie luftveier

Texaco lanserer ny motorolje som skal gi redusert belastning på partikkelfilteret.

Publisert

Moderne dieselmotorer har fått eksosrensing i mange varianter. SCR, EGR, og DPF er forkortelser vi har fått stifte bekjentskap med de siste årene. Felles for alle systemene er at de behandler eksosen på forskjellige vis etter at den har kommet ut fra motoren.

Kan by på problemer

I en stor britisk undersøkelse som ble gjennomført i 2019 svarer så mange som 67% at de har hatt driftsforstyrrelser på rensesystemene. Størst problem har de som kjører mye småkjøring, og de som ikke oppnår driftstemperatur ofte nok. 46% oppgir at de har måtte starte regenerering av partikkelfilteret manuelt.

Aske er verst

Det som oftest skaper problemer på motorer som sjelden blir belastet er at partikkelfilteret blir fullt av aske. Motoren vil gå tyngre, og bruke mer drivstoff fordi den møter motstand i eksosen. Til slutt vil du som fører få feilmelding, og partikkelfilteret må renses, eller byttes. Dette koster gjerne en god del.

Nye tilsetninger

For å bøte på disse problemene har Texaco lansert ei ny motorolje de kaller Delo 600 ADF. Dette er ei helsyntetisk motorolje, og den har nye tilsetningsstoffer som skal redusere askeutslipp. Tidligere har de beste motoroljene hatt benevnelsen 1% askeutslipp, men Texaco hevder at de nå er nede i 0,4% De nye tilsetningene i oljen vil ikke påvirke slitestyrken på motoren negativt.

Lange forsøk

Under utvikling av den nye motorolja har Texaco gjort lange tester. De hevder at avleiringen i partikkelfilteret er så redusert, at de i praksis snakker om ei halvering. De hevder også at drivstofforbruket vil bli redusert med 3% i gjennomsnitt på grunn av at motoren puster lettere.

Lengre skiftintervall?

På spørsmål om Texaco vil anbefale lenger skiftintervall er de mer i tvil. Motorprodusentene foreskriver ofte rensing, eller bytting av partikkelfilteret etter 3-4000 timer på en traktor. Praktiske forsøk har vist at du lett kan kjøre 6000 timer med den nye Delo 600 ADF. Allikevel vil ikke Texaco gå ut og anbefale dette på generelt grunnlag. De oppfordrer kundene til å ta kontakt i hvert enkelt tilfelle, for å drøfte muligheten til å forlenge skiftintervall på både motorolje og partikkelfilter.

Løser problemer

Den nye motorolja vil først og fremst være et godt alternativ for de som ikke klarer å kjøre ut serviceintervallet før de får feilkoder og problemer. Motorer som går med lav belastning, og mye småkjøring vil oppleve betydelig redusert oppsamling av aske i partikkelfilteret ved bruk av Delo 600 ADF hevder Texaco.

Powered by Labrador CMS