Norsk mat er trygg

Mattilsynet har analysert 1105 prøver av matvarer. Ingen av de norske produktene oversteg grenseverdiene for rester av plantevernmiddel.

Publisert

Det er tredje år på råd at det ikke er påvist funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene i norske næringsmidler. Det viser Mattilsynets overvåking i 2019.

Det ble imidlertid funnet rester av plantevernmidler over grenseverdi i 23 prøver. Det utgjør likevel bare 2,1 prosent.

Av disse ble 14 prøver, eller 1,3 prosent, betegnet som overskridelser. To av disse prøvene kom fra EU/EØS-regionen, mens de andre tolv kom fra land utenfor EU/EØS.

Det ble ikke påvist plantevernmiddelrester i noen prøver av barnemat.